Patiëntenfolder

Grote drain

Binnenkort wordt bij u een grote drain geplaatst, ook wel thoraxdrain genoemd. In deze folder leggen we uit hoe deze behandeling verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten.

Onze zorg

Wat is Grote drain?

Een grote drain wordt tussen de longbladen (longvliezen) ingebracht. De ruimte tussen de longbladen noemen we pleuraholte. Via de drain kan vocht of lucht (bij een klaplong) uit de pleuraholte ontsnappen. Hierdoor kan de long zijn originele vorm weer innemen.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

U krijgt op de afdeling een operatiejasje. Sieraden of andere kostbaarheden kunnen kwijtraken. U kunt ze daarom beter thuis laten. 

  

Opname  

U wordt voor het plaatsen van de grote drain op de verpleegafdeling opgenomen of bent u al opgenomen.  

Medicijnen 

Gebruikt u bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal, Plavix of de nieuwe antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan uw behandelend arts. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden.

Gebruikt u een bloedverdunner die de trombosedienst doseert (zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol), dan moet de trombosedienst de dosering hiervan aanpassen. In dat geval moet u, zodra de datum van het onderzoek bekend is, contact opnemen met de trombosedienst. Op de dag van het onderzoek is een INR-bepaling nodig. 

Eten en drinken  

Over het algemeen mag u normaal eten en drinken.  

Als het onderzoek met een kalmerend middel (sedatie) wordt gedaan, dan mag u 4 uur van tevoren niet meer eten en alleen heldere vloeistoffen drinken*. 

*heldere vloeistoffen zijn bijvoorbeeld: water, thee, heldere bouillon, vruchtensap zonder vruchtvlees, heldere frisdranken. 

Drink 2 uur voor het onderzoek helemaal niets meer.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden? 

U wordt altijd opgenomen op de verpleegafdeling. In de afsprakenbrief staat waar u zich moet melden. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  

Drainplaatsing  

Vanaf de verpleegafdeling wordt u naar de uitslaapkamer van de endoscopieafdeling gebracht, route 164 (C04-S). Daar wordt u opgehaald en naar de onderzoekskamer gebracht. 

Meestal maakt de arts eerst een echo van de borstwand om de juiste plaats te bepalen. De arts controleert op deze manier waar het vocht of de lucht aanwezig is. 

U moet op uw zij gaan liggen met uw arm boven uw hoofd.  

De huid wordt gedesinfecteerd. Vervolgens wordt de huid en onderliggend weefsel verdoofd met een dunne naald en krijgt u een steriel gatdoek over de punctieplaats heen. Met een mesje maakt de arts een kleine snee. Door de verdoving voelt u dit niet. Daarna maakt de arts de opening iets groter en brengt hij of zij de drain in. U voelt wat druk maar geen pijn. De drain is een flexibele slang die via de punctieplaats in de pleuraholte wordt achtergelaten. De drain wordt aangesloten op een pot waarin het vocht wordt opgevangen of waar de lucht doorheen gaat. De long komt zo weer terug in de oorspronkelijke vorm. De drain wordt aan uw huid vastgehecht met hechtingen. Wanneer er veel vocht afloopt wordt de drain soms tijdelijk afgeklemd. 

Duur van de drainplaatsing 

De voorbereiding en de drainplaatsing duurt ongeveer 30 minuten.   

Onderzoek met sedatie  

Heel soms is het nodig patiënten een kalmerend middel (sedatie) te geven. In dat geval wordt er op de verpleegafdeling een infuusnaald bij u ingebracht. Op de onderzoekskamer dienen we door deze infuusnaald het kalmerende middel toe. 

Sedatie is geen narcose maar een ontspanningsmiddel. Van de sedatie kunt u slaperig worden en u merkt minder van het onderzoek. Bij sedatie blijft u na het onderzoek ongeveer 30 minuten op de Endoscopieafdeling. 

Na de drainplaatsing  

Na de drainplaatsing wordt u naar de uitslaapkamer van de endoscopieafdeling gebracht. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

U moet vanaf dan bedrust houden. Wanneer u veel beweegt kan de long niet snel in de originele vorm komen. De arts bepaalt wanneer u weer uit bed mag. Er zullen regelmatig foto’s worden gemaakt. Dit om te beoordelen hoeveel lucht of vocht er nog tussen de longvliezen aanwezig is. Hoelang u de thoraxdrain houdt, is afhankelijk van de snelheid waarmee lucht of vocht uit de borstholte verdwijnt.  

Een thoraxdrain kan een pijnlijke ervaring zijn. Met pijnstillers proberen we te zorgen dat u zo min mogelijk pijn heeft. U blijft opgenomen zolang u de drain heeft.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Wanneer een thoraxdrain wordt ingebracht, is er kans op koorts en wondinfectie op de plaats van de drainopening. De eerste dagen na de ingreep wordt de lucht of het vocht via de thoraxdrain afgevoerd. Een enkele keer kan deze vocht-/luchtlekkage soms meer dan een week aanhouden. Dit is geen ernstige, maar wel vervelende complicatie.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Wanneer de thoraxdrain verwijderd is, moeten de hechtingen na 5 dagen verwijderd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan de verpleegkundige of aan de zaalarts.