Patiëntenfolder

Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten

Binnenkort ondergaat u een endoscopie met diepe sedatie. Dit heeft de behandelend arts met u afgesproken. In deze folder leggen we uit wat diepe sedatie betekent en waar u rekening mee moet houden. Informatie over het onderzoek zelf staat in een aparte folder die u heeft ontvangen.  Het onderzoek wordt (poli)klinisch gedaan op de endoscopieafdeling. U meldt zich bij de ingang van het ziekenhuis bij de aanmeldzuil. Uit de zuil ontvangt u een ticket.  De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  Bewaar deze folder op een makkelijk te bereiken plek, in ieder geval tot 2 weken na het onderzoek.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten.

Onze zorg

Wat is Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten?

Voordat het onderzoek begint, krijgt u een snel en kortwerkend slaapmiddel en een pijnstiller. Dit krijgt u toegediend via het infuus dat is aangesloten op een pomp. U blijft zelfstandig ademen, maar u merkt nauwelijks tot niets van het onderzoek. Dit noemen we diepe sedatie Diepe sedatie wordt altijd gegeven door een gespecialiseerde anesthesiemedewerker, de sedatiepraktijkspecialist. De sedatiepraktijkspecialist houdt uw bloeddruk, hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie en sedatiediepte goed in de gaten tijdens het onderzoek. Ook krijgt u zuurstof toegediend. Wanneer het onderzoek is afgelopen, stoppen we de toediening van het slaapmiddel en de pijnstiller. Door de korte werking van beide middelen bent u snel weer wakker.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Medicijnen  

Meld uw behandelend specialist wanneer u een soja, pinda-/notenallergie heeft. Er wordt dan beoordeeld of de diepe sedatie kan doorgaan.  

Gebruikt u luchtwegverwijdende medicijnen (bijvoorbeeld salbutamol, ipratropium, terbutaline) dan moet u deze medicijnen volgens voorschrift innemen. Neem deze medicijnen ook mee naar het ziekenhuis. Controleer in de folder van het onderzoek wat u eventueel moet doen met uw andere medicijnen.  

Eten en drinken  

Bij gebruik van propofol moet u altijd nuchter te zijn. Het maakt niet uit voor welk onderzoek. Dat betekent bij Bronchoscopie/ EBUS/ EUS:   

  • Eet tot 6 uur voor het onderzoek niets meer. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u alleen heldere vloeistoffen* drinken
    *Heldere vloeistoffen: water, limonade, thee met suiker. Geen melkproducten en vruchtensappen.

LET OP: bij sommige onderzoeken kunnen er andere regels over nuchterheid gelden. Wanneer deze vragen om langer nuchter te zijn dan hierboven beschreven dan gelden de regels van dat onderzoek. Indien bij dat onderzoek niets over nuchter is vermeld dan gelden de bovengenoemde regels.

  • Medicijnen die u moet slikken, mag u innemen met een beetje water.

Wat moet u regelen?  

Bij diepe sedatie is het noodzakelijk dat iemand u ophaalt van de Endoscopieafdeling (locatie C04 -S, route 164). U mag niet alleen naar huis, ook niet met openbaar vervoer of de taxi. De hele dag mag u geen motorvoertuig besturen en het is verstandig de rest van de dag rustig aan te doen. Ook moet er ‘s nachts iemand bij u in huis aanwezig zijn.  

LET OP: Heeft u dit niet geregeld, dan kan het onderzoek niet doorgaan

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden?  

In de afspraakbrief van het onderzoek staat waar u zich moet melden. Wij vragen u 30 minuten voor de afgesproken tijd van het onderzoek aanwezig te zijn. Voordat het onderzoek begint, treffen we een aantal voorbereidingen. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de ‘uitslaapkamer’. Hier brengt de verpleegkundige brengt een infuusnaald bij u in. Door deze infuusnaald worden de medicijnen toegediend. Ook stelt hij of zij enkele veiligheidsvragen aan u. U krijgt een ‘knijper’ op uw vinger waarmee we uw hartslag en zuurstofgehalte (zuurstofsaturatie) in het bloed tijdens het onderzoek in de gaten houden. Ook krijgt u een bloeddrukband om voor de bloeddrukmeting. De endoscopieverpleegkundige brengt u vanuit deze ruimte naar de onderzoekskamer.  

Tijdens het onderzoek   

In de onderzoekskamer maakt u kennis met de arts, de sedatiepraktijkspecialist en de endoscopieverpleegkundigen die het onderzoek gaan uitvoeren. De sedatiepraktijkspecialist is een speciaal opgeleide medewerker van de afdeling Anesthesiologie die zelfstandig de sedatie uitvoert. Voor het onderzoek begint, stellen we nog enkele controlevragen aan u. Dit is de zogeheten Time-Out-Procedure. Het hele endoscopieteam bespreekt het onderzoek nog kort. Daarna geeft de sedatiepraktijkspecialist u de medicijnen voor de diepe sedatie via de infuusnaald. In bijzondere gevallen kan de sedatiepraktijkspecialist het toedienen van de medicijnen op dat moment niet veilig vinden, vanwege de kans op complicaties. In dat geval bespreken we met u of het onderzoek met een andere vorm van sedatie en pijnstilling kan worden gedaan. Kan dit niet, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens het onderzoek worden de zuurstofsaturatie, de ademhaling, bloeddruk en uw hartslag regelmatig gecontroleerd. Het toedienen van diepe sedatie is een veilige procedure. Toch kan het voorkomen dat er een complicatie optreedt. Bijvoorbeeld een vermindering van de ademhaling, daling van de bloeddruk en verslikken. Deze complicaties zijn over het algemeen goed te behandelen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek met diepe sedatie  

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de observatieruimte. Daar worden de controles steeds herhaald. U moet minimaal 60 minuten in de observatieruimte blijven. Soms is het nodig om langer te blijven, bijvoorbeeld omdat er tijdens het onderzoek een ingreep is verricht waardoor langere observatie nodig is. Voordat u naar huis mag, controleert de verpleegkundige of aan alle voorwaarden voor een veilig ontslag is voldaan. Dan wordt ook de infuusnaald verwijderd.

Leefregel  

De gebruikte medicijnen kunnen uw reactievermogen ernstig beperken. Houd er dus rekening mee dat u uit het ziekenhuis moet worden opgehaald.  

  • U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of een taxi. 
  • U mag de eerste 12 uur niet aan het verkeer deelnemen. 
  • U mag de eerste 12 uur geen alcohol drinken. 
  • De eerste 12 uur mag u niet werken of belangrijke beslissingen nemen. 

Het is belangrijk dat u de eerste nacht na het onderzoek niet alleen thuis bent, zodat u geholpen kan worden in het geval van problemen (complicaties). 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de endoscopieafdeling van Longziekten. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 – 11.00 uur 

via telefoonnummer 071-526 35 57.  

Kijk ook op mijnlumc.lumc.nl/mijnlumc/#/portal

Bij medische problemen na de scopie kunt u contact opnemen met het LUMC via 071-526 91 11 en vragen naar de dienstdoende longarts.