Terugblik Dag van de Verpleging’

16 mei 2023
leestijd
Wat een geslaagde Dag van de Verpleging was het vrijdag 12 mei. Er werd gekletst, gelachen en vooral veel taart gegeten. Niet alleen door verpleegkundigen, maar ook door andere collega’s. Samen maken we namelijk het verschil. En als kers op de taart wonnen 3 verpleegkundigen de Jaarprijs Zorg 2023.

Voor iedere verpleegafdeling stond het cadeau 'De Verpleegkundige Spelen' klaar om mee te nemen naar de afdeling. Want naast dat er gewerkt wordt, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Om tijdens het werk momenten te creëren om te reflecteren en plezier te hebben. Stukken taart werden meegenomen naar de collega’s die achterbleven op de afdelingen en voor de collega’s die de nacht- en weekenddienst ingingen.

“Het gaat tijdens deze dag niet alleen om de verpleegkundigen, maar om de totale zorg. Samen staan we sterk”,  zeggen een aantal verpleegkundigen van het Transplantatie Centrum.

Jaarprijs Zorg 2023

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) reikt ieder jaar de Jaarprijs Zorg uit aan verpleegkundigen die werkzaam zijn in het LUMC. De jaarprijs is bedoeld om elkaar te inspireren en het verpleegkundig vak verder te professionaliseren. Dit jaar werden er voor het eerst in drie categorieën prijzen uitgereikt. De winnaars zijn: Afiya Plokker, Chantal van Egmond en Jeanne-Marie Nollen.

Categorie: zorg studentverpleegkundigen

In de categorie ‘Zorg student verpleegkundigen’ ontving dialyseverpleegkundige Afiya Plokker de prijs. Zij voerde een onderzoek uit op de dialyseafdeling met als onderzoeksvraag: ‘Op welke manieren kunnen dialyseverpleegkundigen, de therapietrouw van de hemodialysepatiënten op het gebied van het hemodialysedieet vergroten?’

Uit onderzoek kwam naar voren dat het belangrijk is om samen met de patiënt, factoren die de therapietrouw kunnen beïnvloeden, in kaart te brengen en in een het behandelplan te verwerken. Educatie bevordert zelfmanagement en dat bevordert therapietrouw. De educatieve interventie moet worden opgevolgd door een telefonisch consult van de dialyseverpleegkundige, zodat de hemodialysepatiënt op langere termijn begeleid wordt in het opvolgen van het hemodialysedieet.

Categorie: zorg verpleegkundigen

In de categorie ‘Zorg verpleegkundigen’ ging de prijs naar Chantal van Egmond die op  de verpleegafdeling Chirurgie (VCH1) werkt. Chantal deed onderzoek naar het intraveneus medicatie toedienen via het bijspuitpunt van de druppelkamer. Hiervoor ging zij een samenwerking aan met Sofie Hessels van de apotheek, fabrikant van de infuussystemen en de Eenheid Infectiepreventie. Ze heeft verspillingen in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de nieuwe werkwijze. Ook is er een pilot uitgevoerd op de VCH 1.

Het toedienen van intraveneus medicatie via het bijspuitpunt van de druppelkamer heeft vele voordelen, onder andere: minder gebruik van materialen, patiënten krijgen minder vocht toegediend en tijdsbesparing in de medicatievoorbereiding.

Categorie: zorg wetenschap

De prijs in de categorie ‘Zorg wetenschap’ ging naar Jeanne-Marie Nollen die werkzaam is op de verpleegafdeling Neurologie/Neurochirurgie. Zij deed onderzoek naar het reduceren van ongepast gebruik van urinekatheters bij de neurochirurgische patiënt. Haar onderzoek voerde zij uit in samenwerking met Anja Brunsveld-Reinders, Wilco Peul en Wouter van Furth.

Het onderzoek laat een percentuele reductie zien van het aantal ongepast geplaatste eerste verblijfskatheters en eerste intermitterende katheterisaties bij patiënten die een hypofyse- of een spinale operatie ondergaan. Vervolgonderzoek kan zich richten op het gebruik van de diverse de-implementatiestrategieën bij andere operaties, op andere afdelingen en in andere zorginstellingen.

Video | Dag van de Verpleging