Verenigingen / Organisaties / Adressen

Online bronnen

Gedrukte bronnen

In de handboekenkast, sectie adresboeken:

  • Geneeskundig adresboek (2005)
  • Gids Patiënteninformatie (2006)
  • Pyttersen's Nederlandse almanak (2001-2002)
  • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland (2013)
  • World directory of medical schools (1996)
  • World of Learning (1996)