Terminologie

Online bronnen

Medisch

Paramedisch

Algemeen

Spraakkunst

Gedrukte bronnen

In de Walaeus Bibliotheek zijn verschillende soorten woordenboeken aanwezig:

  • algemene taalwoordenboeken: o.a. Van Dale, Websters
  • vertaalwoordenboeken
  • medische woordenboeken: o.a. Pinkhof, Stedman, Dorland
  • medische acroniemenboeken
  • medische eponiemenboeken (zie ook Vraagbaak Eponiemen)
  • vakgerichte woordenboeken: staan op onderwerp in de bibliotheek

Online vertaal-machines