Secretaresses

Secretaresses verwijzen (nieuwe) medewerkers, houden publicatielijsten bij en zoeken de fulltext van artikelen voor anderen.
Voor het zoeken naar alle publicaties van één auteur of meerdere auteurs, kunnen auteurszoekacties voor diverse bibliografische bestanden (PubMed, Web of Science etc) samengesteld worden. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van medewerkers van de Walaeus Bibliotheek door het invullen van het aanvraagformulier.

In het LUMC wordt gebruik gemaakt van het programma Converis voor het registreren en toegankelijk maken van publicaties van LUMC'ers.

EndNote is de referentiesoftware die in het LUMC gebruikt wordt. Hiermee kunt u een databank maken met referenties van artikelen en referenties invoegen in een tekst, bijvoorbeeld in Word. De Walaeus Bibliotheek is de helpdesk voor EndNote. Op onze website vindt u meer informatie over EndNote.

Bij de Online Boeken vindt u onder andere de Geneeskundige Adresgids en diverse woordenboeken waaronder Pinkhof Geneeskundig Woordenboek.

Managementtijdschrift Management Support

Management assistenten en secretaresses werkzaam in het LUMC kunnen een inlogcode voor het tijdschrift Management Support aanvragen bij Jan Schoones. Op dit moment is Management Support op deze wijze als proef voor LUMC-medewerkers beschikbaar.

Boeken

Bij de woordenboeken staan ook minder voor de hand liggende woordenboeken zoals Perzisch-Nederlands en een Pools- Nederlands medisch woordenboek.

In de rubriek W 26.5 staan boeken over het omgaan met e-mail en moderne communicatiemiddelen: 

  • Twitteren op je werk : en andere mogel©¦kheden van social media voor interne communicatie / Koeleman, Huib. Deventer : Kluwer, 2009 
  • Elke dag je hoofd en inbox leeg / Taco Oosterkamp. Editie 1e dr. [Doorn] : MeerEffect, 2008, cop. 2008

De rubriek WX 157 betreft financiële aspecten van ziekenhuizen. Hier staat onder andere het Fondsenboek 2010.

Andere nuttige Walaeus WegWijzers

Algemeen: kijk bij de Walaeus WegWijzers of er iets van uw gading bij is. Als u de informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek belt, zal men soms verwijzen naar de informatie in één van de Walaeus WegWijzers, bijvoorbeeld: 

  • Impact Factors
  • ISBN aanvragen
  • Woordenboeken