Protocollen en Richtlijnen

Beoordelen van richtlijnen en protocollen op hun waarde

AGREE Handleiding voor het beoordelingsinstrument Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation II.

Gedrukte achtergrondinformatie

"Quality of Clinical Practical Guidelines" (MBDISS BURGERS [2002]) over de waarde en betekenis van richtlijnen en Evidence Based Medicine in het algemeen

Nederland

 • LUMC protocollen in iProva
 • Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.
 • NHG-Richtlijnen standaarden en richtlijnenwebsite van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Informatie beschikbaar in verschillende lagen en met een koppeling naar Thuisarts.nl. In 2019 verscheen nog een gedrukte versie, zie de handboekenkast bij WB 110.
 • Ned Tijdschr Geneeskd Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert veel richtlijnen. Kies Uitgebreid Zoeken, tik in de zoekbalk Woord(en) in Tekst het gevraagde begrip, tik in de zoekbalk Trefwoord: richtlijn.
 • Het KNGF presenteert richtlijnen voor Fysiotherapeuten.
 • Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra.
 • Nederlandse Internisten Vereniging publiceert richtlijnen.   
 • Werkgroep InfectiePreventie maakt richtlijnen voor onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuis- en woonzorg, huisartsgeneeskunde en ambulancezorg.
 • ArtsEnApotheker, sectie Huisarts uitgebreid overzicht van richtlijnen van diverse Nederlandse organisaties.
 • BSL Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum biedt mogelijkheid te zoeken naar richtlijnen in haar publicaties, waaronder het tijdschrift "Huisarts & Wetenschap".

Internationaal

 • NICE National Institute for Health and Care Excellence (UK)
 • SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network (UK)
 • NGC: National Guideline Clearinghouse (USA)
 • NIH National Institutes of Health (USA)
 • PPHB (Canada) Population and Public Health Branch Guidelines
 • GIN Guidelines International Network, fulltext voor leden
 • CDC Prevention Guidelines (USA), Centers for Disease Control
 • WALAEUS, een voorgeprogrameerde zoekactie in PubMed naar in tijdschriften opgenomen richtlijnen. U komt in PubMed; klik rechtsboven op "My NCBI". Login met username pathfinder en password vragen. Klik op MyNCBI > Saved Searches > Search Name > "Practice Guidelines". Hiermee wordt de zoekactie in PubMed gestart. Combineer het resultaatset met uw onderwerpset.
 • UpToDate (binnen het LUMC-UL domein) Zoekwoorden b.v. "guideline(s)", "consensus" of "protocol(s)"
 • Harrison's Online geeft links naar richtlijnen op het gebied van de interne geneeskunde (na subscriber login: klik op "related sites")
 • MERCK zoekwoorden b.v. "guidelines", "protocol" of "consensus"
 • Google: geschikt om specifieke richtlijnen te traceren (bijv. ACOG+preterm)

Vakgebieden

 • NVAB - Bedrijfsgeneeskunde
 • ESC van de European Society of Cardiology
 • NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
 • Oncoline Landelijke en regionale oncologische richtlijnen - Nederland
 • Richtlijnen van de V&VN, (Beroepsvereninging van Zorgprofessionals, voorheen  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland )
 • Databank Richtlijnen van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging LEVV
 • "Evidence-based practice voor verpleegkundigen" door G. Munten et al. (WY 100.7/2016-MUNTEN), hierin Hoofdstuk 6, Richtlijnen
 • "Evidence Based Practice: handboek voor verpleegkundigen" / Jeffrey Stolp et al. (WY 100.6/2017-STOLP, p. 204-211