Proefschriften en redes

Online bronnen
Gedrukte bronnen
Collecties in overige Nederlandse bibliotheken
Aanleverprocedure proefschrift voor Leidse promovendi

Een proefschrift of rede dat niet aanwezig is bij de Walaeus Bibliotheek kan aangevraagd worden.

Online bronnen

Proefschriften en redes van het LUMC en de UL komen sinds enkele jaren standaard online beschikbaar op de site van de Leidse repository. Ook oudere publicaties zijn hier soms te vinden.

In de promotie-agenda van het LUMC treft u een overzicht aan van de LUMC-promoties. Waar mogelijk wordt doorgelinkt naar de Nederlandse en Engelse samenvattingen van het proefschrift. Ook de oraties en (afscheids)redes zijn (vanaf 2001) beschikbaar.

Via het Nederlandse wetenschapsportaal NARCIS zijn meer dan 20.000 proefschriften, verschenen aan Nederlandse universiteiten, online beschikbaar.

ProQuest Dissertations and Theses Abstracts and Index indexeert proefschriften en masters’ theses wereldwijd.

DART-Europe E-theses Portal biedt toegang tot meer dan 460.000 open access proefschriften van 551 Universities in 28 European countries.

American Docotoral Dissertations bevat gegevens van meer dan 170.000 Amerikaanse dissertaties, verschenen in de U.S. vanaf 1902 (info januari 2017)

Gedrukte bronnen

Proefschriften en redes in de collectie van de Walaeus Bibliotheek zijn op te zoeken in de Leidse Catalogus. Klik na het vinden van een titel op Beschikbaarheid om te zien of een van de locaties de Walaeus Bibliotheek is. De proefschriften staan geplaatst rechts van de kopieer/printruimte; de redes sluiten hier op aan. Rangschikking is op jaar van promotie of oratie, en binnen elk jaar op auteur. De collectie is niet compleet.

De Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden heeft een vrijwel complete verzameling Nederlandse proefschriften en redes tot en met 2005. Deze zijn te vinden in de Leidse Catalogus en aan te vragen via de aanvraagfunctie met uw lenerspas. De collectie buitenlandse proefschriften van de UB is (nog) niet terug te vinden in de catalogus. Raadpleeg hiervoor de balie van de UB.

Zijn promotiejaar en auteur bekend? Kijk dan meteen in de proefschriftcollectie van de Walaeus Bibliotheek bij het betreffende jaar.

Zoekt u een bepaald onderwerp? Zoek in de Leidse bibliotheekcollecties via
de Catalogus Leiden. Tik in de zoekbalk Zoeken in alle velden bijv. de termen Oxidative stress Proefschrift? Het resultaat bestaat uit proefschriften over oxidative stress. Klik op Beschikbaarheid om de locaties te zien.

Collecties in overige Nederlandse bibliotheken

Zoeken in Nederlandse collecties kan door gebruik te maken van de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC).
- Wijzig het veld Zoeken [of] in Zoeken [en] voor de juiste combinatie van termen.
- Tik volgens ons voorbeeld vervolgens in: Oxidative stress proefschrift?.
U vindt nu proefschriften die zich in een Nederlandse bibliotheek bevinden. Klik op Beschikbaarheid voor de betreffende bibliotheken.

Een proefschrift dat niet aanwezig is bij de Walaeus Bibliotheek kan aangevraagd worden.

Aanleverprocedure proefschrift voor Leidse promovendi

Informatie van de Graduate School (LUMC): 4 steps to graduation (zie ook het tijdschema)

Informatie van de UniversiteitsbibliotheekProefschrift aanleveren

Gedrukte exemplaren
Ten minste drie weken voor het tijdstip van de promotie bezorgt de promovendus 10 exemplaren van het proefschrift en de stellingen op het bureau van de pedel en 2 exemplaren bij de decaan (in geval van LUMC).
LUMC-ers wordt gevraagd om 4 gedrukte exemplaren aan te leveren bij de Walaeus Bibliotheek, t.a.v. J.W. Schoones. Eén exemplaar komt in de collectie van de Walaeus Bibliotheek en de overige 3 exemplaren zullen worden doorgestuurd naar de Universiteitsbibliotheek.
(Het is ook mogelijk dat de promovendus de 4 exemplaren rechtstreeks toestuurt naar de Universiteitsbibliotheek, locatie Van Steenis-gebouw, Afdeling MDA, t.a.v. M. Buitendijk, Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden. Van deze 4 proefschriften stuurt de Universiteitsbibliotheek er vervolgens één naar de Walaeus Bibliotheek die wordt opgenomen in de collectie).

Online versie Verder levert de promovendus het proefschrift in elektronische vorm aan bij de Universiteitsbibliotheek te behoeve van opname in het institutionele repositorium (IR) van de universiteit.

De Universiteitsbibliotheek verstrekt een eenmalige vergoeding van € 500,- aan de promovendus. Dit is een tegemoetkoming in de drukkosten. De vergoeding wordt uitgekeerd nadat het proefschrift online is gezet en aan alle voorwaarden is voldaan, nl. formulier V en VI, pdf-bestanden en 4 gedrukte exemplaren. 
Zie hiervoor deze site van de UBL: https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoek-en-publiceren/proefschrift

U kunt uw vraag ook stellen op proefschrift@library.leidenuniv.nl of bellen voor meer informatie: 071-527 2839.