Proefschriften en redes

Klik hier door naar de Aanleverprocedure proefschrift voor Leidse promovendi

Een proefschrift of rede dat niet aanwezig is bij de Walaeus Bibliotheek kan worden aangevraagd.

Zie ook de informatie over Proefschriften en redes op onze website.
Op de site van het LUMC vindt u oraties en (afscheids)redes van hoogleraren verbonden aan het LUMC (vanaf 2001). 

Zie ook de UBL-subjectguide Scripties en Proefschriften

In de Leidse Catalogus kunt u proefschriften en redes opzoeken en zien of een proefschrift of rede aanwezig is in de Walaeus Bibliotheek of bij de UBL.
U kunt ze desgewenst via de Catalogus aanvragen (nadat u ingelogd bent met uw ULCN-account).

Bent u op de locatie van de Walaeus Bibliotheek? Dan kunt u direct in de kast kijken, wanneer  u de naam van de promovendus en het jaar van de promotie hebt. De proefschriften staan binnen het jaar op naam van de promovendus. Onze collectie Leidse medische proefschriften is overigens niet compleet.

Sinds 2006 zijn Leidse promovendi verplicht hun proefschriften ook digitaal aan te leveren bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze proefschriften zijn samen met het merendeel van de redes en overige onderzoeksoutput te vinden in de Scholarly Publications Repository van de Universiteit.  

De UBL beschikt ook over een collectie buitenlandse proefschriften. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de informatiebalie van de UB (071-5272814).

Enkele databases:
American Doctoral Dissertations 
Ebsco Open Dissertations 
Proquest Dissertations & Theses


Aanleverprocedure proefschrift voor Leidse promovendi

Als voorwaarde voor de promotie moet de promovendus 3 weken voor de verdediging een digitale versie van het proefschrift uploaden en een aantal exemplaren afleveren bij de decaan, de pedel en de Universiteitsbibliotheek. Na het invullen van de licentie voor de digitale versie in het institutionele repsoitorium ontvangt de promovendus een eenmalige vergoeding van 500 euro van de Universitaire Bibliotheken als tegemoetkoming in de drukkosten. 

Zie voor meer informatie deze pagina (UBL). 
Zie ook de informatie van de Graduate School (LUMC).

U kunt desgewenst uw vraag stellen op proefschrift@library.leidenuniv.nl of bellen voor meer informatie: 071-5271525.