Personen

Online bronnen

Databanken

Biografische tijdschriftartikelen zijn te vinden via PubMed. Het is mogelijk om op persoonsnaam als onderwerp te zoeken, bijv. "boerhaave [ps]"

Catalogi

Via de Catalogus Leiden - zoek direct op bijv.: Boerhaave of specifieker via Advanced Search > Subject > Boerhaave en PiCarta - selecteer Trefwoord Persoon, tik in bijv. Boehaave.

Boeken

Biografieën in boekvorm zijn in de Walaeus Bibliotheek geplaatst in de rubriek WZ 100, en daarbinnen gerangschikt op de naam van de gebiografeerde persoon.

Bij de Handboeken staat het 5-delige Dictionary of medical biography / ed. by W.F. Bynum and Helen Bynum. 2007. Zie WZ 112/2007-BYNUM 01-05