Informatiebronnen

Welke bron(nen) geschikt is/zijn voor een bepaalde informatievraag, hangt af van de vraag en het doel waarvoor informatie wordt gezocht. Voor een CAT volstaat meestal één databank, voor een Systematic Review moeten vele databanken en andere bronnen doorzocht  worden.
In deze wegwijzer wordt een beknopt overzicht gegeven dat kan dienen als leidraad bij het zoeken naar informatiebronnen. De meeste informatiebronnen kunnen worden gevonden via de Leidse Catalogus met een doorklik naar Find (Medical) databases (of desgewenst een doorklik naar Find e-Journals). Andere bronnen kunnen via Internet geraadpleegd worden.

In de Catalogus/Find (Medical) Databases staat bij iedere databank een icoontje; bij klikken op dit icoontje opent een scherm met informatie over de databank. Op de pagina Handleidingen staat een Video Tutorial over het zoeken in de de Leidse Catalogus.

Medische bibliografische databanken 
PubMed  kernbron is de databank Medline. Indien een proximity operator gewenst is, kan Medline ook doorzocht worden via Ovid (zoek in de Catalogus naar Medline) of via Web Of Science (kies in de WoS interface voor de databank Medline)
Embase  bron is Excerpta Medica
Cochrane Library met o.a. de Database of Systematic Reviews en het Central Register of Controlled Trials 
Psychologie/Psychiatrie bibliografische databank PsycINFO 
Bibliografische databanken met ook medische inhoud Web of Science, Academic Search Premier (fulltext zoeken mogelijk) 
Onderwijs bibliografische databank ERIC 
Medisch Naslagwerk/Point of Care UpToDate
Lopend onderzoek ClinicalTrials.gov
Verpleegkunde Emcare, NAZ, Invert
Fysiotherapie Pedro 
Citatieanalyse Journal citation reports (JCR) via Web of Science 
Kranten Factiva, Nexis Uni
Afbeeldingen Zie Walaeus WegwijzerPlaatjes 

Bekijk ook dit overzicht met Walaeus Wegwijzers voor meer informatie over informatiebronnen betreffende specifieke onderwerpen.