Author Identifiers / ORCID / ResearcherID

Author Identifiers vergroten uw zichtbaarheid en voorkomen naamsverwarring


ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) helpt onderzoekers hun unieke identiteit te koppelen aan publicaties en andere onderzoeksactiviteiten. Hiermee wordt verwarring over auteursnamen voorkomen en het verhoogt zichtbaarheid en impact. Tijdschriften en subsidieverstrekkers vragen inmiddels een ORCID.

Het LUMC stimuleert het gebruik van ORCIDs.  Medewerkers die publiceren zijn verplicht een ORCID te registreren in Peoplesoft. (zie https://www.albinusnet.nl/actueel/nieuws/2018/november/orcid-peoplesoft/ )

Op  https://orcid.org/register kunt u zich registeren voor een ORCID. Na registratie krijgt u een unieke code , bijv. orcid.org/0000-0002-6901-5185. Een ORCID kan onder meer gebruikt worden bij het indienen van manuscripten. Aan ORCID kan ook extra informatie worden toegevoegd, zoals ResearcherID of LinkedIN.  

Hoe koppelt u voor het eerst uw publicaties met uw nieuwe ORCID?  

Methode 1:

Koppelen van ORCID en ResearcherID op Publons:

U kunt zelf een ResearcherID creëren door u te registreren in Publons (https://publons.com/dashboard/summary/). Hier koppelt u uw artikelen aan uw ResearcherID (via https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/). Zie ook het filmpje op https://vimeo.com/publons.
Om uw artikelgegevens te exportern naar ORCiD, ga naar de ORCiD permission settings page (https://publons.com/dashboard/settings/permissions/#orcid) op uw Private Dashboard, voeg uw ORCiD toe, selecteer ook "Keep my ORCiD review list up to date with my Publons account" en klik Save. Met dit laatste worden automatisch nieuw in Web of Science opgenomen artikelen van uw hand ook toegevoegd aan uw ORCID-gegevens. Zie ook: https://clarivate.libguides.com/authors/portfolio.

Methode 2: zelf uw artikelreferenties verzamelen.

Volg deze instructie: Referenties via Endnote naar ORCID/

ORCID en de invoer van publicaties in Converis
Gebruik van ORCID betekent dat de juiste artikelen automatisch worden ingevoerd in Converis. Hierbij is het essentieel dat uw publicaties zijn toegevoegd aan uw ORCID account en dat er een koppeling is gemaakt tussen uw ORCID account en het ResearcherID op Publons van Web of Science (WoS). 

Peoplesoft HRM (Albinusnet) : een account in Peoplesoft HRM kan geregeld worden via de leidinggevende.
Vervolgens kan iedere LUMC-medewerker in Peoplesoft HRM binnen het menu ‘Selfservice medewerker’ zijn ORCID toevoegen onder Persoonsgegevens. 
Men kiest voor 'Persoonlijke ID's' en kan vervolgens een ORCID toevoegen. 

Zo voert u uw ORCID in in Peoplesoft:

Kijk hier voor meer informatie over het vergroten van je zichtbaarheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Walaeus Bibliotheek, walaeus@lumc.nl