Author Identifiers / ORCID / ResearcherID

Author Identifiers vergroten uw zichtbaarheid en voorkomen naamsverwarring

ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) helpt onderzoekers hun unieke identiteit te koppelen aan publicaties en andere onderzoeksactiviteiten. Hiermee wordt verwarring over auteursnamen voorkomen en het verhoogt zichtbaarheid en impact. Tijdschriften en subsidieverstrekkers vragen inmiddels een ORCID.

Het LUMC stimuleert het gebruik van ORCIDs.  Medewerkers die publiceren zijn verplicht een ORCID te registreren in Peoplesoft. (zie https://www.albinusnet.nl/actueel/nieuws/2018/november/orcid-peoplesoft/ )

Op  https://orcid.org/register kunt u zich registeren voor een ORCID. Na registratie krijgt u een unieke code , bijv. orcid.org/0000-0002-6901-5185. Een ORCID kan onder meer gebruikt worden bij het indienen van manuscripten. Aan ORCID kan ook extra informatie worden toegevoegd, zoals ResearcherID of LinkedIN.  Zie ook https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/mededelingen/2018/02/maak-een-orcid-id-aan?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=universitaire-bibliotheken-leiden.

Hoe koppelt u voor het eerst uw publicaties met uw nieuwe ORCID?  Volg deze instructie: Referenties via Endnote naar ORCID

ORCID en de invoer van publicaties in Converis
Gebruik van ORCID betekent dat de juiste artikelen automatisch worden ingevoerd in Converis. Hierbij is het essentieel dat uw publicaties zijn toegevoegd aan uw ORCID account en dat er een koppeling is gemaakt tussen uw ORCID account en het ResearcherID van Web of Science (WoS).
Deze ResearcherID kan aangevraagd worden na registratie in WoS  [http://apps.webofknowledge.com/,  rechtsboven Sign In, 2e optie Register). Eenmaal in WoS geregistreerd en ingelogd, kan gekozen worden voor My Tools -> derde optie ResearcherID. Hier kunnen verdere gegevens worden ingevoerd.

Koppelen van ORCID en ResearcherID: binnen My Researcher Profile is de optie ORCID: Get or associate an ORCID http://www.researcherid.com/GetOrcidOptions.action]. De tweede optie kan dan gekozen worden: "I already have an ORCID account". Hierna is het mogelijk om gegevens tussen ResearcherID en ORCID wederzijds bij te werken (Profile Data, Send ResearcherID publications to my ORCID account, Retrieve ORCID publications into my ResearcherID account).


Peoplesoft HRM (Albinusnet) 
: iedere LUMC medewerker kan in Peoplesoft HRM binnen het menu ‘Selfservice medewerker’ zijn ORCID toevoegen onder Persoonsgegevens.  
Men kiest voor 'Persoonlijke ID's' en kan vervolgens een ORCID toevoegen. 
Zo voert u uw ORCID in in Peoplesoft:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Walaeus Bibliotheek, walaeus@lumc.nl