Onderwijs / Studiemateriaal / Bijscholing

Onderwijs in informatievaardigheden

Medewerkers van de Walaeus Bibliotheek werken mee aan het onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. In bijna ieder leerjaar wordt les gegeven in informatievaardigheden, als onderdeel van (keuze)blokken. De normen van de ACRL voor informatievaardigheid in het Hoger Onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt. Deze normen zijn door het LOOWI vertaald in het Nederlands.Ook in de opleiding tot specialist en bij nascholing kan het zoeken naar informatie voor evidence based medicine aan de orde komen.

De Walaeus Bibliotheek heeft e-learning modules ontwikkeld over een groot aantal onderwerpen. Deze kunnen door iedereen gevolgd worden via de Walaeus Blackboardmodule (studenten en medewerkers met Blackboardaccount) of met een gratis account via medischonderwijs.nl (overige belangstellenden). Op afspraak wordt een introductie Bibliotheekgebruik verzorgd, neemt u hier voor contact op met de informatiebalie. Zie voor meer informatie de pagina met E-learning modules.  

Informatie voor docenten

Op Blackboard in de module Onderwijsondersteuning: Onderwijsnieuws zijn alle onderwijsnieuwsbrieven van DOO beschikbaar. Abonneren op deze nieuwsbrief via onderwijsnieuws@lumc.nl 

Onderwijskundige tijdschriften
Behalve de tijdschriftenlijst met alle tijdschriften van de Walaeus Bibliotheek, is er op verzoek ook een speciale lijst verkrijgbaar met de onderwijskundige tijdschriften van de Walaeus Bibliotheek.

Onderwijskundige databank

De databank ERIC (Education Resources Information Center)  bevat internationale onderwijskundige literatuur.

Onderwijskundige boeken

Onderwijskundige boeken staan in de rubriek W 18. Voorbeelden die ook gebruikt worden bij cursussen voor docenten in het LUMC: 

Leren (en) doceren in het hoger onderwijs
A.J. Kallenberg 
 3e druk,  Den Haag : LEMMA, 2014 
W 18/2014-KALLENBE

Understanding medical education: evidence, theory and practice
Edited by Tim Swanwick
2nd edition. - Oxford : Wiley, 2014
W 18/2014-SWANWICK

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk, vol. 2
Tjalling de Vries
Houten : Prelum uitgevers, 2012
W 18/2012-DEVRIES

Essential skills for a medical teacher: an introduction to teaching and learning in medicine
Ronald M. Harden
Edinburgh : Elsevier, 2012
W 18/2012-HARDEN

De verpleegkundige als coach
H. van der Ham, T. Vermeij
Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, 2013
WY 18/2013-VANDERHA

Medisch onderwijs in de praktijk
red. J.C.M. Metz, A.J.J.A. Scherpbier, C.P.M. van der Vleuten ; subred. W.S. de Grave ... [et al.] 
Assen : Van Gorcum, 1995 
W 18/1995-METZ

Het gaat steeds beter! : activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk / Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
Boek met bijbehorende werkvormkaarten
Houten : Bohn Stafleu van Loghum, 2006
WY 18/2006-BIJKERK

Studiemateriaal

Naast de voorgeschreven kernboeken, zijn in de Walaeus Bibliotheek extra studie-hulpmiddelen te vinden, zoals oefenboeken en vraag- en antwoordboeken. Meestal zijn deze boeken geplaatst in de 18.2 rubriek van een hoofdklasse. Een hoofdklasse heeft vaak betrekking op een orgaan of systeem; QS is bijvoorbeeld anatomie. In de rubriek QS 18.2 staan studiehulpmiddelen op het gebied van de anatomie: Gray's Anatomy en vraag- en antwoordboekjes. Dit soort materiaal is soms ook op onderwerp terug te vinden, bijv. WG 140 : boeken over het interpreteren van ECG's. Veel van deze boeken zijn uitleenbaar. Ook bij de online boeken zijn studiehulpmiddelen te vinden, zie bijvoorbeeld de Neurology Study Guide en Harrison's Principles of Internal Medicine.

Websites

www.medischonderwijs.nl : Medisch Onderwijs biedt een groot aantal e-learning modules van verschillende Nederlandse universiteiten. Registreren is kosteloos.
www.boerhaavenet.nl : De Boerhaave Commissie verzorgt postacademisch onderwijs, congressen, symposia en publieksdagen voor de gezondheidszorg en biomedische wetenschappen.