Juridische literatuur / Wetten

Online bronnen

  • OPmaat Netwerk - volledige teksten van alle Nederlandse Officiële Publicaties vanaf 1 januari 1995 (Kamerstukken, Handelingen Eerste en Tweede Kamer, Kamervragen, Agenda's Eerste en Tweede Kamer, Staatsbladen, Regelgeving uit de Staatscourant, Uitleg Gele Katern, Tractatenbladen, Algemeen verbindend verklaarde Cao's en Cao-bepalingen, Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart)
  • Staten-Generaal Digitaal - Gezamenlijk project van de Tweede Kamer en de UKB (samenwerkingsverband van Nederlandse Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), waarin Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995 zijn terug te vinden. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in de periode tot 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd.
  • Recht.nl : gezondheidsrecht - portal voor juristen ; licentie van de
    Juridische bibliotheek van de Universiteit Leiden.
  • Juridische bibliotheek van de Universiteit Leiden voor online bronnen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie op nationaal, Europees, en internationaal gebied.

Boeken

Boeken in het bezit van de Walaeus Bibliotheek waarin wetten worden besproken, zijn standaard geplaatst in de subrubrieken 32 en 33. In de rubrieken W 32, W 33, WA 32 en WA 33 staan boeken die betrekking hebben op de juridische aspecten van de gezondheidszorg en de geneeskunde in het algemeen. In de rubrieken WY 32 en WY 33 staan met name boeken met juridische aspecten op het gebied van de verpleegkunde. De bibliotheek van de faculteit Rechtsgeleerdheid bevat ook veel materiaal op het gebied van gezondheidsrecht.

De Walaeus Bibliotheek ontvangt alle rapporten van de Gezondheidsraad (op onderwerp geplaatst), en van het College van Zorgverzekeringen (opvolger van de Ziekenfondsraad, deze rapporten zijn als tijdschrift geplaatst).