Nederlandse Gezondheidsorganisaties en hun publicaties

Organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg

Publicaties     

OVERHEIDSINSTELLINGEN (of gerelateerd)

 

VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties

RIVM - Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu

Publicaties
Publicaties

CIBG Zorg voor gegevens, gegevens voor zorg

Publicaties

IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg

Publicaties
Publicaties

NZA - Nederlandse Zorgautoriteit

Publicaties

Zorginstituut Nederland (v/h CVZ)Publicaties

Gezondheidsraad

Publicaties

RVS - Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Publicaties

NIVEL - Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg 

Publicaties
Publicaties

Nictiz Publicaties
Rathenau Instituut Publicaties 

ZonMw

Publicaties

CEG - Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Publicaties

CCMO - Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Publicaties

NYFER Forum for economic research

Publicaties

NFU - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Publicaties
Publicaties

VSNU - Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Publicaties

BEROEPSORGANISATIES

 

KNMG – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

Publicaties

Federatie Medisch Specialisten  (v/h Orde van..)

Publicaties

NHG - Nederlands Huisarts Genootschap  

Publicaties
Publicaties

LHV – Landelijke Huisartsenvereniging

Publicaties

De Jonge Specialist

Publicaties

LAD - Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband

Publicaties

NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants

Publicaties

V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Publicaties

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Publicaties

NPi Nederlands Paramedisch Instituut

Publicaties
Publicaties

BESTUURDERS

 

BCZN - Bestuurders Curatieve Zorg Nederland

Publicaties

NVZD - Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg

Publicaties

NVTZ - Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in ZorginstellingenPublicaties
Publicaties

VMP - Vereniging Managers Patiëntenzorg

Publicaties

Actiz - Organisatie van zorgondernemers

Publicaties

GENEESMIDDELENBELEID

 

CBG – College ter beoordeling van geneesmiddelen

Publicaties
Publicaties

LAREB – Nederlands Bijwerkingen Centrum

Publicaties
Publicaties
Publicaties

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Publicaties

GERELATEERDE ORGANISATIES (1)

 

Patiëntenfederatie Nederland v/h NPCF

Publicaties

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties

Publicaties

Zorgverzekeraars Nederland

Publicaties

NVZA – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapotheken

Publicaties
Publicaties

VZVZ - Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

ACHC Amsterdam Center for Health Communication

Nationale Ombudsman

Publicaties 

Publicaties

Publicaties

GERELATEERDE ORGANISATIES (2)

 

KNAW Koninkijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen / Raad voor Medische Wetenschappen

Publicaties
Publicaties
Publicaties

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Publicaties

VSNU Vereniging van Universiteiten

Publicaties

WRR Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid

Publicaties

SCP Sociaal Cultureel Planbureau 

Publicaties

CPB Centraal PlanbureauPublicaties
SER Sociaal-Economische RaadPublicaties
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)Publicaties
INTERNATIONALE ORGANISATIES  
LERU The League of European Research Universities Publicaties
WHO World Health Organization Publicaties