Dierproeven

Literatuuronderzoek

Het is niet eenvoudig om literatuur over dierproeven te vinden. Een systematische aanpak helpt. In de Handleiding Literatuuronderzoek wordt deze systematische aanpak beschreven.

Belangrijke databanken voor literatuur over proefdieronderzoek zijn PubMed, Embase en Web Of Science. Op onze website vindt u E-learningmodules waarmee u kunt leren zoeken in deze databanken.

In 2012 hebben medewerkers van de Universiteit Nijmegen een aantal artikelen gepubliceerd over literatuuronderzoek naar dierproeven. Deze artikelen zijn gratis beschikbaar via PubMed Central.
Het filter voor Embase is in 2014 aangepast.   

A step-by-step guide to systematically identify all relevant animal studies. Leenaars M, Hooijmans CR, van Veggel N, ter Riet G, Leeflang M, Hooft L, van der Wilt GJ, Tillema A, Ritskes-Hoitinga M. Lab Anim. 2012 Jan;46(1):24-31. doi: 10.1258/la.2011.011087. Epub 2011 Oct 28. Review. PMID:22037056

Updated version of the Embase search filter for animal studies. de Vries RB, Hooijmans CR, Tillema A, Leenaars M, Ritskes-Hoitinga M. Lab Anim. 2014 Jan;48(1):88. doi: 10.1177/0023677213494374. Epub 2013 Jul 8. No abstract available. PMID:23836850[PubMed - in process] 

Enhancing search efficiency by means of a search filter for finding all studies on animal experimentation in PubMed. Hooijmans CR, Tillema A, Leenaars M, Ritskes-Hoitinga M. Lab Anim. 2010 Jul;44(3):170-5. doi: 10.1258/la.2010.009117. PMID:20551243

Op de site van de AWIC (Animal Welfare Information Center, een onderdeel van de USDA, United States Department of Agriculture) is veel informatie te vinden over databases en literatuuronderzoek naar (alternatieven voor) dierproeven. 

Ook de ECVAM heeft een uitgebreide handleiding over literatuuronderzoek voor alternatieven voor dierproeven. Deze is hier te downloaden.

Zie voor Systematic Reviews en Meta-analyses ook de Walaeus Wegwijzer Reviews.

De kwaliteit van publicaties op het gebied van proefdierkunde is vaak matig. Evenals voor de Geneeskunde (Prisma Statement) zijn voor proefdierkunde richtlijnen ontwikkeld om deze kwaliteit te verbeteren.

In 2010 zijn de GSPC richtlijnen gepubliceerd door onderzoekers van Syrcle (Radboud Universiteit Nijmegen):

A Gold Standard Publication Checklist to Improve the Quality of Animal Studies, to Fully Integrate the Three Rs, and to Make Systematic Reviews More Feasible. Carlijn R. Hooijmans, Marlies Leenaars, Merel Ritskes-Hoitinga, ATLA 38, 167–182, 2010

Vergelijkbaar hiermee zijn de ARRIVE guidelines

Een beschouwing over het verschil tussen beide richtlijnen vind u hier:

The Gold Standard Publication Checklist (GSPC) for improved design, reporting and scientific quality of animal studies GSPC versus ARRIVE guidelines. C Hooijmans, R de Vries, M Leenaars and M Ritskes-Hoitinga, Lab Anim. Jan 2011; 45(1): 61.  

Boeken

De Walaeus Bibliotheek heeft ca. 200 boeken op het gebied van proefdieren. Deze zijn vooral te vinden in de categorieën QY 50 en QY 60. Via de catalogus kunt u vinden welke boeken in onze collectie zijn opgenomen.

Onderwijs

Vier keer per jaar wordt in het LUMC de cursus Proefdierkunde georganiseerd. Zie voor meer informatie de pagina op Albinusnet, alleen binnen het LUMC toegankelijk.  

Websites (op alfabetische volgorde):

http://ae.imcode.com : change language: Hollands. Interactieve ethische dilemma's met vragen over de omgang met dieren.

altweb.jhsph.edu/: alternatieven voor dierproeven

awic.nal.usda.gov: Animal Welfare Information Center van de United States Department of Agriculture

oacu.oir.nih.gov:  NIH Office of Animal Care and Use

biotechnischevereniging.nl/: beroepsvereniging voor mensen die werkzaam zijn in het veld van proefdieronderzoek

ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm: site van de Europese Commissie met oa informatie over wetgeving op dit gebied

eurogroupforanimals.org/ : Europese vereniging voor dierenbescherming

ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam: site van de European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing

informatics.jax.org/ : site over het muizengenoom

oslovet.norecopa.no: Noorse site met informatie over dierproeven, alternatieven etc.

rgd.mcw.edu/wg/about-us : site over het rattengenoom

toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html: portal van de NLM over alternatieven voor dierproeven

www.aaalac.org/: site van de Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care

https://www.centralecommissiedierproeven.nl/: Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

www.dierenbescherming.nl/: site van de Nederlandse Dierenbescherming

www.felasa.eu/: site van de Federation of Laboratory Animal Science Associations

www.go3r.org/: zoekmachine gericht op het vinden van informatie over alternatieven voor dierproeven

www.informatiedierproeven.nl/: site met allerlei informatie over dierproeven

https://www.ncadierproevenbeleid.nl/: Nationaal Comité advies dierproevenbeleid  (NCad)

http://www.nc3rs.org.uk/: The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) leads on the discovery and application of new technologies and approaches to minimise the use of animals and improve animal welfare (the 3Rs).

www.niaid.nih.gov/grants-contracts/opportunities: NIH website met informatie over het aanvragen van een beurs

www.nkca.nl/: (voormalige) site van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

www.nuffieldbioethics.org/animal-research: site van de Nuffield Council on Bioethics

www.nvdec.nl: site van de Nederlandse Vereniging van Dierexperimentencommissies

www.oxfordanimalethics.com/: site van het Oxford Centre for Animal Ethics

www.proefdierkunde.nl/: site van de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde

www.proefdiervrij.nl/: site van de Stichting Proefdiervrij

www.uu.nl/Nl/Search/Pages/Results.aspx?k=dierproeven&s=Volledige site: site van de Universiteit Utrecht met artikelen over dierproeven

www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Accountability/Codes/Code Openheid Dierproeven.pdf: link naar document Code Openheid Dierproeven

www.nvwa.nl: site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit