Citaties / Impact Factors

Op 1 juli 2021 is de JCR 2021 (over 2020) verschenen: http://isiknowledge.com/jcr

Vier zaken zijn als het ware nieuw:

  1. extended coverage (70% meer content - toegevoegd zijn de Arts&Humanities Citation Index & de Emerging Sources Citation Index - tijdschriften uit deze twee categorieen hebben geen Impact factors, maar wel andere metrics)
  2. early access-artikelen tellen nu mee
  3. er is een nieuwe metric: Journal Citation Indicator (vergelijken tussen disciplines - m.a.w.: alle disciplines zijn gelijkgetrokken, dus hiermee kun je een KNO-tijdschrift vergelijken met een Genetica-tijdschrift)
  4. nieuwe interface

Enkele getallen:

  • 21.000 journals (14.050 met minimaal 1% OA)
  • 254 categories
  • 12.281 journals met IF
  • 207 journals voor het eerst met een IF
  • 11 journals onderdrukt, 10 journals zijn 'verdacht' (citatiemanipulatie)


En terug van weggeweest, de functie Match my manuscript - stop er een titel en abstract in, en er worden tijdschriften gesuggereerd om je manuscript naar toe te sturen. Een prima functie ook om predatory journals te omzeilen (want die zitten niet in WoS).


(geplaatst 1-7-2021)

---------------------------------------------------------

In september 2014 is de 'Algemene introductie citatie-analyse' van de Walaeus Bibliotheek verschenen, waarin de Impact Factor, de Hirsch Index en de Mediane Impact Factor per vakgebied worden toegelicht.

Informatie over "expected impact" treft u aan bij "EU Grants: Funding opportunities stage" op het Albinusnet (LUMC)

Presentatie van de Walaeus Bibliotheek over 'Altmetrics', een nieuwe methode van citatie-analyse.

Zelf aan de slag met altmetrics:
- Test de altmetric bookmarklet 
- De Beta-versie altmetrics van ORCID–nummers (ORCID-account met DOI-nummers is vereist) 

Meer informatie over citatie-analyse binnen Web of Science (WoS):
- WoS handleiding Walaeus Bibliotheek
- Inleiding in het zoeken naar Cited References
- Het boek Citation analysis in research evaluation, door H.F. Moed (2005)
Aanwezig in de Walaeus Bibliotheek. Plaatsingscode:  MEDBIB Q 172/2005-MOED

Meer informatie over het berekenen van een Impact Factor in Journal Citation Reports (JCR):
- Databankpagina Walaeus Bibliotheek
- Hoofdstuk 8 in de korte WoS handleiding Walaeus Bibliotheek
- Tutorial van de producent

Meer informatie over het berekenen van de H-index:
- na het zoeken van een auteur in WoS eenvoudig te creeren via de link Analyze results
- Hoofdstuk 9 in de korte WoS handleiding Walaeus Bibliotheek
- Het artikel waarin J.E. Hirsch in 2005 zijn index definieerde

Overige bibliometrische bronnen:

Eigenfactor.org

Essential Science Indicators: geeft informatie over trends en kwantitatieve analyses in wetenschappelijk onderzoek. Per onderzoeksgebied kunnen bijvoorbeeld belangrijke landen, instituten, tijdschriften en wetenschappers opgespoord worden. Voor meer informatie zie:

In-cites.com

ISIHiglyCited.com:  geeft informatie over de meest geciteerde onderzoekers ter wereld. 

JournalMetrics.com

ScienceWatch

SCImago Journal & Country Rank

Centre for Science and Technology Studies (CWTS) te Leiden is een organisatie die onderzoek en onderwijs verricht op het gebied van bibliometrie. Producten zoals bibliometrische rapporten en citatie-analyses behoren tot de activiteiten van het CWTS.