CAT

Wat is een CAT

Op de website van de OOR Leiden staan de uitgangspunten voor de CAT, ofwel Critical Appraisal of a Topic, zoals die binnen de Leidse OOR worden gehanteerd. Op deze site staan ook handige links, tips en formulieren. 

Literatuuronderzoek voor een CAT

Het literatuuronderzoek voor een CAT dient op systematische wijze te worden uitgevoerd om: 

  • vaardigheid te krijgen in het doen van literatuuronderzoek 
  • de kans belangrijke referenties te missen zo klein mogelijk te maken

Het aantal referenties dat moet worden beoordeeld is beperkt. Meestal kan worden volstaan met het doorzoeken van één database met een in omvang beperkte zoekstrategie. Voor het inperken mag gebruik gemaakt worden van de Clinical Queries (PubMed en Embase).
Indien het aantal gevonden referenties te klein is, kan uitgebreider worden gezocht o.a. door het aantal zoektermen uit te breiden en in meerdere databanken te zoeken.

Literatuuronderzoek leren doen

Wie zich wil bekwamen in het doen van literatuuronderzoek vindt op de Walaeus website op de pagina E-learning modules ons aanbod in E-learning modules.
Voor groepen kunnen in overleg voordrachten, workshops en cursussen op maat worden gemaakt.

Voor opleiders organiseert Bureau Nascholing regelmatig de CAT-cursus voor opleiders.

Handleiding Literatuuronderzoek

Een stappenplan voor de aanpak van een literatuuronderzoek vindt u in onze Handleiding Literatuuronderzoek

Beoordelen literatuuronderzoek voor een CAT

In deze korte PowerPoint Presentatie staan de aandachtspunten voor het beoordelen van een zoekstrategie voor een CAT.

Hulp bij literatuuronderzoek

Medewerkers van het LUMC kunnen via het formulier op onze website hulp vragen bij het literatuuronderzoek voor een CAT. Medewerkers van perifere ziekenhuizen kunnen voor hulp terecht bij de informatiespecialist in hun bibliotheek:

HagaZiekenhuis

bibliotheek@hagaziekenhuis.nl

Medisch Centrum Haaglanden

t.vissers@mchaaglanden.nl

Medisch Centrum Haaglanden

annemarie.vandervelden@landsteiner.nl

Groene Hart Ziekenhuis

annemarie.vandervelden@landsteiner.nl

Groene Hart Ziekenhuis

jetty.kusters@ghz.nl

Bronovo Ziekenhuis

aimhanraets@bronovo.nl

Alrijne Ziekenhuis

bibliotheek@alrijne.nl

Basalt

m.rotteveel@basaltrevalidatie.nl