Bijwerkingen

"Alles is gif en niets is gif, de dosis bepaalt hoe giftig een stof is" (toegeschreven aan Paracelsus (Zwitserland) 1493–1541) 

Adverse reactions en side effects worden soms door elkaar gebruikt en in het Nederlands kent men in het algemeen alleen het begrip bijwerkingen.Strikt genomen is er wel verschil:
adverse reactions are unintended and harmful even on a correct dosage
side effects are predicted and can be desirable or undesirable even on a correct dosage.
Dan zijn er ook nog adverse events, deze hebben te maken met veiligheidsrisico's bij apparatuur of hulpmiddelen.

Online bronnen:

- Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb registreert meldingen van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin. Deze komen na zorgvuldige analyse terecht op één centraal verzamelpunt: de Lareb databank.  

- European Medicines Agency (EMEA). Hierin o.a. de Europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen.

 - Health Canada: Adverse Reaction Database.

- US Food&Drug Administration FDA: Medwatch, het FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program. 

- PubMed: combineer de MeSH term voor het geneesmiddel met de subheading adverse effects en/of contraindications door het plaatsen van een vinkje. De zoekactie ziet er dan uit als "geneesmiddel/adverse effects"[Mesh] OR  "geneesmiddel/contraindications"[Mesh]

Met de subheading contraindications wordt tevens gezocht op de onderliggende termen  /poisoning en /toxicity. Combineer de term voor de bijwerking met de subheading chemically induced door het plaatsen van een vinkje. De zoekactie ziet er dan uit als "aandoening/chemically induced"[Mesh].
De connectie tussen de onderwerpsterm en de subheading kan ook losgekoppeld worden door gebruik van een free float subheading. De zoekactie ziet er dan uit als "term"[Mesh] AND "adverse effects" [Subheading].

- Embase: combineer de thesaurusterm van het geneesmiddel met de subheadings Adverse Drug Reaction en/of  Drug Toxicity door het plaatsen van een vinkje. De zoekactie ziet er dan uit als exp geneesmiddel/ ae, to . De subheading si [Side Effect] wordt aangeboden bij aandoeningen, niet bij geneesmiddelen.

- US FDA Medical Device Safety: registreert veiligheidsrisico's van medische hulpmiddelen.  

- US FDA Manufacturer and User Facility Device Experience MAUDE: over gerapporteerde incidenten met medische hulpmiddelen. 

- TOXNET:  Gezamenlijke toxicologische databases van de National Library of Medicine.

Walaeus Bibliotheek:

Meyler's side effects of drugs : the international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Aronson, J.K.,  Dukes, M.N.G. 2006. 6 vols.
MEDBIB QV 42/2006-MEYLER 01-06

Side Effects of Drugs Annual, aanwezig vanaf  1979/3-    ISSN 0378-6080 
Fulltext online  vanaf 2000-.. 

De boekplaatsingscode QZ 42 wordt gebruikt voor boeken over Iatrogenic Disease ( = door medisch handelen veroorzaakte aandoening) en tevens voor Medication Errors.