Auteursrecht

How Can I Share It - relevant information and practical tools to ensure your articles can be shared quickly and easily, using the DOI of your article.

Hieronder komen twee aspecten van het auteursrecht aan de orde. Door de toenemende digitalisering is meer duidelijkheid op dit gebied gewenst.

Algemene informatiebronnen met betrekking tot auteursrecht

De volgende drie sites geven informatie op het gebied van auteursrecht:

Toelichting Creative Commons: de website van Creative CommOns geeft informatie over verschillende soorten auteursovereenkomsten. Creative Commons ondersteunt auteurs bij het online publiceren van intellectueel werk, waarbij nauwkeurig aangeduid wordt wat derden wel of niet mogen doen met het gepubliceerde werk. Bij de keuze van de licentie biedt Creative Commons hulpmiddelen en handleidingen aan, zodat de auteur informatie over de licentie kan vermelden op de eigen website of op één van de gratis hosting services die Creative Commons biedt.

Toepassing van het auteursrecht op het gebied van elektronische tijdschriften

Over het algemeen is het gebruik van door de Walaeus Bibliotheek gelicenseerde online tijdschriften op de volgende manieren toegestaan:

  • het downloaden, bekijken en bewaren van een individueel artikel in een computergeheugen
  • het maken van een enkele papieren afdruk van een individueel artikel voor eigen gebruik
  • het maken van een kopie in papieren of elektronische vorm voor een collega voor eigen gebruik. Een elektronisch artikel kan aan twee of meer personen worden aangeboden via een link naar de fulltext-versie. Via een  dergelijke link kan de beschikbaarheid van zowel een elektronisch als een papieren artikel worden aangegeven.

Het gebruik van delen van een artikel, zoals figuren en tabellen, in eigen werk zoals boeken en artikelen, is vaak alleen toegestaan na goedkeuring van de rechthebbende zoals uitgevers. Op tijdschriftensites is veelal een copyright-knop te vinden waar een aanvraag van hergebruik van materiaal ingediend kan worden. Uitgevers kunnen hiervoor geld in rekening brengen. Bij dit gebruik is bronvermelding verplicht.

De wederverkoop van artikelen is niet toegestaan.

Toepassing van het auteursrecht in Blackboard

Blackboard is de standaard digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden en het LUMC. Docenten en blokcoördinatoren gebruiken Blackboard voor het plaatsen van verschillende onderwijsmaterialen zoals sheets, opdrachten en artikelen. Teksten, plaatjes, grafieken, foto’s, schema’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal mogen echter niet zomaar in Blackboard worden geplaatst; net als bij gedrukte readers is er toestemming van de uitgever nodig en moet een vergoeding worden betaald.

Zie ook wegwijzers Publiceren, Plaatjes en Plagiarism Detection Software