Attenderingen

Een attendering (ook wel Email Alert) betekent dat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van nieuwe informatie op het gebied waarin u geïnteresseerd bent.

Er zijn verschillende bronnen die dit soort diensten bieden. Over het algemeen wijst het instellen zich vanzelf. Wie hulp nodig heeft bij het instellen van attenderingen kan hiervoor terecht bij de informatiespecialisten van de Walaeus Bibliotheek.

Databanken

PubMed, EMBASE, Web Of Science, PsycINFO e.d. bieden de mogelijkheid om uw zoekstrategieën zodanig op te slaan dat u via de Email bericht krijgt zodra er nieuwe referenties zijn die voldoen aan uw zoekopdracht.

Om van deze diensten gebruik te maken dient u meestal een (gratis) account aan te maken (bv in MyNCBI voor PubMed). Vervolgens zoekt u naar een "save search" of "Alert" link. Als u hierop klikt komt u vanzelf op de pagina waar u uw attendering kunt instellen. U kunt kiezen of u dagelijks, wekelijks of maandelijks alerts wilt ontvangen en hoe uitgebreid de informatie moet zijn die u ontvangt.

Tijdschriften 

Veel uitgeverijen bieden op hun website de mogelijkheid aan om inhoudsopgaven van nieuwe nummers te ontvangen. Ook hiervoor is een (gratis) registratie noodzakelijk.

Voor tijdschriften die in PubMed geïndexeerd zijn, kunt u de inhoud van nieuwe edities ontvangen door van een search op tijdschriftnaam een attendering in te stellen. Web Of Science heeft ook een TOC attenderingsservice; klik bovenaan de homepage van WOS op My Journal List en volg de aangegeven stappen.

Uitgeverijen o.a.:

Citaties

Web Of Science biedt de mogelijkheid om een alert te krijgen wanneer een bepaalde referentie wordt geciteerd. Klik hiervoor bovenin de homepage van WOS op My Citation Alerts en volg de instructies.

Internet

Google Alerts is een dienstverlening van Google waarmee u op de hoogte wordt gehouden van nieuwe content op Internet.

RSS

Veel websites, blogs e.d. bieden de mogelijkheid om via RSS op de hoogte gehouden te worden van nieuwe content. U dient hiervoor eerst een Aggregator (syn. feed reader, news reader) te installeren. Er zijn "stand alone" programma's maar er zijn ook feed readers als onderdeel van bv. Outlook, Firefox, Internet Explorer e.d..

Google is gestopt met het aanbieden van Google Reader. Alternatieven worden genoemd op de volgende website:
nutech.nl/internet/3514135/5-beste-alternatieven-google-reader.html

Het voordeel van een Web Based reader is dat u op iedere willekeurige computer met een Internetaansluiting toegang heeft tot uw feeds.

RSSIn uw reader kunt u aangeven van welke URL's u feeds wilt hebben. Helaas geeft niet iedere website op dezelfde manier aan of feeds mogelijk zijn. U kunt zoeken naar het RSS-logo, of de woorden RSS, XML, Subscription, Feed of Syndication.