Tijdschriften

* Attentie * 
Sedert medio 2019 kunnen de gegevens in onze tijdschriftenlijsten helaas door ons niet meer worden bijgewerkt. Veel gegevens kloppen nog wel, maar ook steeds meer gegevens niet. 
Check daarom (ook) de Catalogus.

De tijdschriftencollectie bestaat uit twee segmenten: fulltext online tijdschriften en papieren tijdschriften. Het merendeel van de tijdschriftabonnementen betreft online-only tijdschriften. Een gedeelte betreft abonnementen op papieren tijdschriften die worden geleverd met online fulltext toegang. Ten slotte is er een klein gedeelte van tijdschriften waarvan alleen de papieren versie aanwezig is.

Jaargangen

Vaak zijn oudere jaargangen die niet op papier aanwezig zijn wel online beschikbaar. Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn: oudere jaargangen die niet online beschikbaar zijn, staan wel opgesteld in de bibliotheek.

Online tijdschriften

De online tijdschriften kunnen op verschillende manieren worden getraceerd (zie onder).
Lijsten 1 en 2 bevatten deels dezelfde titels, maar hebben beiden ook titels die niet in de andere lijst te vinden zijn. Het is aanbevelenswaardig om zonodig in beide lijsten te zoeken.

  1. Zoek op de tijdschrifttitel via de Tijdschriftenlijst van de Walaeus Bibliotheek (volledige titel) voor uitgebreide tijdschriftinformatie. Zoals boven aangegeven zal deze mogelijkheid na 2019 allengs minder betrouwbaar worden.
  2. Zoek de titel op via de Leidse Catalogus.  Vind hier zowel op papier aanwezige tijdschriften alsook electronisch beschikbare tijdschriften binnen de Universiteit Leiden. Soms ontbreken hierin specifieke Walaeus-tijdschrifttitels. Via de keuze FIND E-JOURNALS kan specifiek alleen op electronische tijdschriften (van de gehele UBL) worden gezocht. 
  3. Via Browzine. Met deze app, gratis beschikbaar voor Apple an Android tablets en iPhone, heeft u toegang tot de meer actuele fulltext artikelen.  

U kunt ook proberen of u uw tijdschriften kunt vinden via de links op Online tijdschriften traceren.

Papieren tijdschriften

De Walaeus Bibliotheek heeft (nog steeds) abonnementen op tijdschriften die alleen op papier verschijnen. Het betreft circa 40 tijdschriften die u dus alleen in de bibliotheek zelf kunt lezen en/of kopieren. De meest recente afleveringen staan op alfabet gerangschikt tegen de achterwand van het studielandschap.

De oudere gebonden jaargangen staan alfabetisch gerangschikt op afgekorte titel (volgens PubMed, zoals bijv. BR J RADIOL). U vindt ze in de linkerpoot van de bibliotheek (vanaf de ingang rechts schuin doorsteken). Ter info: in de rechterpoot vindt u de boekencollectie.

Uitlenen

Tijdschriften worden niet uitgeleend, behoudens supplementen en thema-nummers. Deze kunnen op vertoon van een geldige lenerspas of collegekaart voor 21 dagen worden geleend. Een themanummer kan maximaal 4 keer worden verlengd voor de periode van 21 dagen, tenzij het geleende item is gereserveerd door een andere lener. Een lener kan in totaal maximaal 10 items van de Walaeus Bibliotheek lenen.

Met de LU-Card kunnen boeken worden geleend. Indien u nog geen LU-Card heeft, dan kunt u zich bij onze Informatiebalie, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een adresbewijs, laten registreren in het GMS. Met uw registratie in het GMS kunt u vervolgens een LU-Card aanvragen. Voor o.a. medewerkers en studenten van het LUMC / UL is de LU-Card gratis. Wie niet in aanmerking komt voor een gratis lenerspas, kan betalend lid worden voor  € 30,- per jaar.

Artikel niet gevonden?

Dan kunt u het artikel bij ons aanvragen via dit online aanvraagformulier. Wij zullen het artikel dan voor u bij een andere bibliotheek aanvragen. Hieraan zijn meestal wel kosten verbonden.