Web of Science

Naam

Web of Science (WoS)

PlaatsWeb of Science binnen LUMC
ThuistoegangWeb of Science voor Thuistoegang
of ga via www.lumc.nl/walaeus naar Catalogus > Find Databases > selecteer Web of Science

Vakgebied

Alle vakgebieden

Omschrijving

Web of Science bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen.
De databank bestaat uit 3 deelbestanden:

  • Science Citation Index (8607 tijdschriften, vanaf 1945)
  • Social Sciences Citation Index (3110 tijdschriften, vanaf 1956)
  • Arts & Humanities Citation Index (1723 tijdschriften, vanaf 1975

De databank biedt o.a. de bijzondere mogelijkheid publicaties op te sporen  op grond van citeringsrelaties. Op grond van oudere publicaties zijn meer recente, citerende artikelen op te sporen.

Bevat

Ruim 48 miljoen referenties uit de periode 1945 - heden

Type informatie

Referenties met samenvattingen en trefwoorden en links* naar fulltext.

  • Niet alle links leiden werkelijk naar  fulltext artikelen.
    De SFX-icoon geeft verdere infomatie.
    Toegang fulltext i.h.a. alleen via computers in LUMC en Universiteit Leiden, en via Digitale Bibliotheek UL (ULCN)

Update-frequentie

Wekelijks

Toegankelijkheid

Toegang via computers in LUMC en Universiteit Leiden, en via Digitale Bibliotheek UL (ULCN)

Attenderingen

Per week of per maand
De Walaeus Bibliotheek kan hierbij behulpzaam zijn

Handleidingen