UpToDate

Naam

UpToDate

Plaats


UpToDate binnen LUMC

ThuistoegangUpToDate voor Thuistoegang
Vakgebied Klinische geneeskunde

Omschrijving

UpToDate is een actuele klinische vraagbaak die beoogt snel antwoorden te geven op klinische vragen van artsen in praktijksituaties

Bevat

Overzichtsartikelen, klinische richtlijnen, geneesmiddeleninformatie

Type informatie

Volledige teksten

Update-frequentie

Per 4 maanden

Toegankelijkheid

Toegang via computers in het LUMC en via Digitale Bibliotheek UL (ULCN)

Attenderingen Attendering niet mogelijk

Handleidingen

UpToDate User Manual