Databanken en catalogi

De Walaeus Bibliotheek biedt u een aantal databanken en catalogi aan. In het navigatiemenu hiernaast staan deze alfabetisch gerangschikt.

Elk item bestaat uit een uitgebreide omschrijving, de update-frequentie en de toegankelijkheid. U kunt ook doorlinken naar het betreffende systeem. Wanneer er een handleiding bestaat, dan is deze te uploaden.

Een alternatieve manier om naar deze databanken te gaan loopt via de site van de Universiteitsbibliotheek: via Catalogus naar Find databases: Medical Sciences.

Naast deze databanken zijn er meer databanken die van nut kunnen zijn bij het zoeken naar literatuur.
Dergelijke bij ons bekende databanken hebben wij bij elkaar gebracht in een uitgebreide databankenlijst.