Huisregels

Welkom in de Walaeus Bibliotheek

• De bibliotheek is een stiltezone. Er mag gedurende een korte tijd op zachte toon gepraat worden, zolang dit niet hinderlijk is voor medegebruikers.

• Jassen en tassen zijn in de bibliotheek niet toegestaan, laptophoezen mogen wel worden meegenomen. In de garderobe zijn kluisjes beschikbaar. Laat uw waardevolle spullen niet onbeheerd achter. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen, die in de bibliotheek, in de onderwijsruimtes, in de kluisjes en/of aan de kapstokken worden achtergelaten.

• Plastic mandjes kunnen gebruikt worden voor het meenemen van uw spullen de bibliotheek in.

• Eten meenemen in de bibliotheek is niet toegestaan. Voor wat betreft drinken is het alleen toegestaan om water in afsluitbare flesjes mee te nemen.

• Telefoneren met een mobiele telefoon in de bibliotheek is niet toegestaan. 

• Studeren in de bibliotheek is uitsluitend toegestaan voor studenten van het LUMC en de medische faculteit van de Universiteit Leiden.

Hiernaast zijn bibliotheekbezoekers die de collectie of digitale databanken voor studie of beroepsuitoefening nodig hebben welkom om studieplaatsen te gebruiken.

Bij oneigenlijk gebruik van een studieplaats kan het bibliotheekpersoneel een bezoeker de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.

• Het kopiëren, scannen of printen van bibliotheekmateriaal heeft voorrang op eigen materiaal.

• Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade op de veroorzaker worden verhaald.


Welcome to the Walaeus Library

• The library is a quiet study area. During a short period of time it is allowed to talk in a whisper voice, as long as you do not disturb other visitors.
• Coats and bags are not allowed inside the library, only laptop sleeves are allowed in. In the cloakroom lockers are available. Please do not leave your belongings unattended. The library cannot be held responsible for the loss of belongings that were left in the library, in the classrooms, in the lockers or in the cloakroom.
• You can use the plastic baskets to take your belongings into the library.
• It is not allowed to take food into the library. Beverages are also not allowed, except sealable bottles of water. 
• It is not allowed to make a phone call with, or answer your mobile phone in the library.
• Study places are only available for students from the LUMC and the medical faculty of the University Leiden.Non-members of LUMC who need the library for study or professional purposes can also use a study place. The library staff can restrict access to a study place if improper use of a study place is noticed.
• Copying, scanning or printing of library materials has priority over personal materials.
• Library users should use the library collection in a careful way. Users who have damaged library material will be held financially responsible.