Rol en samenstelling Adviescommissie Walaeus Bibliotheek

De rol van de Adviescommissie is het uitbrengen van advies betreffende de beleidsterreinen van de Walaeus Bibliotheek. Daarnaast fungeert zij als aanspreekpunt voor alle geledingen binnen het LUMC.

De beleidsterreinen zijn:

  1. de (gewenste) ontwikkelingen inzake de wetenschappelijke en documentaire informatievoorziening.
  2. het (gewenste) beleid inzake de collectie van de bibliotheek, inbegrepen de digitale toegang tot informatiebronnen.
  3. de aard en kwaliteit van de dienstverlening.
  4. de bedrijfsvoering van de Walaeus Bibliotheek aangaande het materiële budget voor zover van directe invloed op de eerder genoemde terreinen.

Leden:

Afgevaardigde studenten: