Proefschriften en redes

In de Walaeus Bibliotheek staan proefschriften en redes gerangschikt per jaar. Binnen elk jaar zijn de publicaties alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur.
Het oudste proefschrift stamt uit 1861. Leidse proefschriften worden zo compleet mogelijk verzameld. Niet-Leidse proefschriften worden verzameld betreffende de jaren tot 1970 en vanaf 1995.
De oudste oratie stamt uit 1847.

Zie ook de Walaeus Wegwijzer Proefschriften en Redes.

Online proefschriften

Alle Leidse proefschriften die verschenen zijn na 1 januari 2006 zijn elektronisch terug te vinden via de Leidse repository. Binnen deze repository kan gezocht worden op het collectiedeel Leidse proefschriften. Hieronder bevinden zich ook de LUMC-proefschriften. 

LUMC-proefschriften kunt u ook zoeken binnen het LUMC-collectiedeel op deze site. U vindt hier naast proefschriften ook andere publicaties van wetenschappers die verbonden zijn aan het LUMC.

In de promotie-agenda van het LUMC treft u een overzicht aan van de LUMC-promoties. Waar mogelijk wordt doorgelinkt naar de Nederlandse en Engelse samenvattingen van het proefschrift.

Proefschriften die verschenen zijn bij andere universiteiten in Nederland kunt u vinden via de Nederlandse wetenschapsportaal NARCIS.

Online redes

Redes van Leidse hoogleraren worden sinds 2002 standaard electronisch gepubliceerd op de site van de Leidse repository, in het collectiedeel
Popularising publications. Ook van vóór 2002 zijn redes opgenomen, maar niet alle redes zijn fulltext beschikbaar.

Een overzicht van oraties en (afscheids)redes van het LUMC (vanaf 2001) zijn te vinden op de LUMC-website.

Redes van hoogleraren van andere universiteiten in Nederland zijn terug te vinden via de Nederlandse wetenschapsportaal NARCIS.