Links NIFP

Links naar derden vallen buiten de controle van het LUMC, het LUMC kan daarom nooit voor de inhoud van de pagina's van derden verantwoordelijk worden gehouden. Het LUMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Algemeen

Bibliotheken

GGZ

TBS klinieken