Boeken NIFP

NIFP-collectie

De collectie van het NIFP is ondergebracht in de collectie van de Walaeus Bibliotheek, te Leiden. De meeste boeken staan onder de plaatsingscode W 740, de aanduiding voor Forensische Psychiatrie. De collectie is toegankelijk met behulp van de online catalogus Leiden en is zowel in de bibliotheek als daarbuiten via internet te raadplegen.

Boeken lenen

Boeken uit de Walaeus Bibliotheek en andere bibliotheken in Nederland kunnen  worden geleend door NIFP-medewerkers. Boeken worden door de informatiespecialist naar u verstuurd. U dient boeken ook altijd weer naar hem terug te sturen, te weten:

Walaeus Bibliotheek,
Postbus 9600 ( C1-Q)
2300 RC  Leiden
t.a.v. Tale Evenhuis

Voor iedere NIFP-medewerker die boeken wil lenen via de Walaeus Bibliotheek, wordt er een lenerspas van de UB Leiden aangemaakt. Om een UB-lenerspas te krijgen, moet een formulier worden ingevuld. De lenerspas blijft na aanmaken in beheer bij de informatiespecialist van het NIFP. U blijft als lener echter zelf verantwoordelijk voor het geleende boek. Dit betekent dat bij verlies of niet tijdig terugbezorgen van het boek u een bericht krijgt en ook de kosten op uw rekening komen.

De uitleentermijn is 3 weken. Verlengen is mogelijk in de bibliotheek, via U-CAT of eventueel telefonisch. Een boek kan maximaal 4 keer worden verlengd, mits niet gereserveerd. Bij niet tijdig terugbezorgen wordt een geldboete in rekening gebracht.

Niet uitgeleend worden: losbladige werken, studieboeken, handboeken, boeken voorzien van een gele band  en woordenboeken.