ThuisToegang

  1. Thuistoegang via ULCN-account
  2. Externe toegang tot LUMC-netwerk via access.lumc.nl
  3. Thuistoegang medewerkers OOR-regio / AIOS
  4. Hoe werkt ThuisToegang via de Catalogus?

1. ThuisToegang via ULCN-account

Vanwege de Corona-maatregelen is de procedure rond het aanvragen van een ULCN-account tijdelijk vereenvoudigd. Het is mogelijk om het aanvraagformulier GMS/ULCN ingevuld naar ons toe te mailen op walaeus@lumc.nl vergezeld van een kopie van uw LUMC-badge.

Medewerkers met een aanstelling bij de Universiteit Leiden (UL) of LUMC kunnen thuis toegang krijgen tot de elektronische bronnen van de Universiteit Leiden waaronder online tijdschriften en elektronische databanken. Hiervoor is een ULCN-account vereist.
LUMC-medewerkers met een (nul-)aanstelling bij de UL, beschikken al over een ULCN-account. 
LUMC-medewerkers zonder (nul-)aanstelling bij de UL, kunnen een ULCN-account aanvragen door zich bij de Informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek te laten registreren in het Gasten Management Systeem (GMS). Zie hiervoor het aanvraagformulier dat u op de pagina Verzoek tot registratie GMS kunt vinden.
Meer informatie over het gebruik van de Catalogus in het kader van ThuisToegang vindt u hier.

Uitzonderingen v.w.b. toegang:
Enkele tijdschriften zijn vanwege kostenfactoren alleen beschikbaar vanaf computers binnen het LUMC. Toegang via de Catalogus van de Universiteit Leiden behoort dan niet tot de mogelijkheden.

Problemen met firewalls / toegang vanuit andere ziekenhuizen:
Sommige personen en met name instellingen maken gebruik van een internetverbinding die voor de buitenwereld wordt afgeschermd met behulp van een firewall. Om de externe toegang tot bronnen via de huidige faciliteiten toch mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de beheerder van de firewall poorten openzet.

De Catalogus van de Universiteit Leiden maakt gebruik van poort 8008, SFX van poort 9003 en de proxy server voor toegang tot externe bestanden (buiten het UL-domein) is 2443. Deze poorten moeten op de firewall in elk geval open staan.

2. Externe toegang tot LUMC-netwerk via access.lumc.nl (alleen voor LUMC-ers) -  https://www.albinusnet.nl/weten-en-regelen/it-en-communicatie/wifi-en-netwerken/externe-toegang-tot-lumc-netwerk/                      

Het is voor LUMC-medewerkers mogelijk om thuis in te loggen in het LUMC-net, en op die manier thuis gebruik te maken van de online Walaeus Bibliotheek. Hiermee kan men op een veilige manier gebruik maken van MS Outlook, H: en I: schijven etcetera. Ook kunnen online tijdschriften, boeken en bestanden (zoals Web of Science, PubMed en ook UpToDate) geraadpleegd worden, inclusief de beschikbare fulltext.

In principe kan iedere LUMC-medewerker gebruik maken van Externe toegang tot LUMC-netwerk. Na goedkeuring van het afdelingshoofd kan deze toegang via de I&A-sectie van de divisie aangevraagd worden. 
Een handleiding inclusief een aanvraagformulier staat op het Albinusnet.
Bij problemen met de externe toegang is de Servicedesk ICT het eerste aanspreekpunt. De Servicedesk kan ook het geregistreerde 06-nummer wijzigen. 

3. ThuisToegang voor instellingen binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) van het LUMC   (AIOS)

Artsen in opleiding tot medisch specialist en hun opleiders betrokken bij opleidings- en onderwijstaken van de hieronder genoemde instellingen binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden van het LUMC kunnen onder een aantal voorwaarden ThuisToegang krijgen tot de online Walaeus Bibliotheek (via de Catalogus van de Universiteit Leiden).
Daarvoor moeten zij het formulier Gastmedewerker geaffilieerde instelling binnen de OOR invullen en toezenden aan de Informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek (contact).
Speciaal voor AIOS geldt dat bovenvermeld formulier met een kopie van een geldig identiteitsbewijs gestuurd moet worden naar MVO@lumc.nl.

Overzicht van samenwerkende Medische Bibliotheken (OOR-regio) met contactpersonen

4. Hoe werkt ThuisToegang via de Catalogus?

Ga naar de Catalogus: https://catalogue.leidenuniv.nl/ en log rechtsbovenin in met je ULCN-gegevens.
Vanaf nu blijf je in principe ingelogd en kun je dus ingelogd en al naar bijvoorbeeld Find Databases en daarbinnen naar PubMed.
Je komt waarschijnlijk nog op een scherm van de UL met de tekst Remote Access. Klik hier op Log in.
Voor PubMed geldt dat als je in de browser ziet staan: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=leiden, dat je dan goed zit.
De extensie otool=leiden geeft aan dat je in de Leidse PubMed zit met de extra fulltext.

Meer informatie over het gebruik van de Catalogus in het kader van ThuisToegang vind je hier.
De Catalogus is een onderdeel van de website van de Universiteitsbibliotheek.