Library verzenden


Een library verzenden

De bestanden  .enl en .Data die samen een Library vormen, zijn niet geschikt om als bijlage in een mail te verzenden. Hiertoe moet de Library "compressed" worden.

  • Open de gewenste Library
  • Klik op File > Compressed Library (.enlx) ... Create & e-mail  >  (kies With of Without File attachments ) > Next  • Geef in het volgende scherm een locatie voor het file aan en klik op Save.  Een Outlook verzendscherm verschijnt waarin het .enlx file reeds als bijlage is toegevoegd.

Een library ontvangen en bewerken


De ontvanger die de Compressed Library als .enlx heeft ontvangen, heeft daarmee een momentopname van de Library. Door de bijlage te openen wordt deze weer "uitgepakt" als .enl  en .Data bestand. Eventuele bewerkingen hierin worden echter niet vastgelegd. Om bewerkingen te kunnen toepassen op de Library dient de Compressed versie .enlx eerst opgeslagen te worden als Library. Ga op het attachment staan  > rechtermuisknop > Save as… > Save Attachment  > bepaal locatie en naam. De gesavede Library is een volwaardig te bewerken bestand.

Om verwarring van de Compressed Library met de volwaardige Library te voorkómen is het verstandig het .enlx file na openen geheel te verwijderen. Het kan dan niet onverhoopt het bewerkte bestand overschrijven.