Importeren


Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in EndNote importeren?

Kijk in het document Importeren in Endnote voor de verschillende databases:

  1. vanuit PubMed
  2. vanuit Embase (OVID)
  3. vanuit Web of Science
  4. vanuit Emcare (zie info bij Embase)
  5. vanuit PsycInfo
  6. vanuit Cochrane Library
  7. vanuit Catalogus Leiden
  8. vanuit Google (Scholar)
  9. gebruik van een RIS file
  10. extra Import Filter