EndNote


1. Wat is EndNote?
2. Hoe kan ik het programma installeren op mijn LUMC computer?
3. Hoe kan ik het programma installeren op mijn thuiscomputer of laptop?
4. Hoe werkt het? / English Manuals


1.
Wat is EndNote? 

EndNote is bibliografische software waarmee u een persoonlijk bestand (library)  met literatuurreferenties opzet en beheert. Een EndNote Library kan onder meer worden gevuld met zoekresultaten uit PubMed, Embase en Web of Science. Ook bestaat de mogelijkheid referenties handmatig in te voeren, zoals boeken, hoofdstukken en websites. 

Een EndNote Library kan gesorteerd worden op diverse kenmerken en er kunnen deelsets van records volgens een bepaald criterium gevormd worden, zogenaamde Groups. 

EndNote wordt ook toegepast voor het invoegen van citaties in teksten in Word. Deze koppeling tussen EndNote en Word heet CiteWhileYouWrite (CWYW). Op de gewenste plaats in de tekst worden referenties vanuit EndNote aangebracht. 

Vervolgens wordt onderaan het document de bijbehorende literatuurlijst gegenereerd in de opmaak (Style) die voor een bepaald tijdschrift vereist is. Wijzigingen en verplaatsing van citaties worden verwerkt door hernummering. Een andere opmaak in de tekst en de literatuurlijst wordt eenvoudig door het kiezen van een andere Style uitgevoerd. 


2.
Hoe kan ik het programma installeren op mijn LUMC computer? 

Ga na of EndNote al op uw PC staat via Windows > Start > All programs. Binnen het LUMC kunt u EndNote op uw werkplek installeren via het downloadportal op Windows Start > All programs > Microsoft System Center > Software Center > zoek vervolgens EndNote op en klik op Install.  


Wanneer een update of nieuwe versie beschikbaar is, krijgt u hiervan een melding bij het opstarten. Vraag de I&A contactpersoon van uw afdeling om de update te installeren wanneer u daar zelf niet voor bevoegd blijkt. 


3.
Hoe kan ik het programma installeren op mijn thuiscomputer of laptop? 

-  Met een LUMC medewerkersaccount kunt u EndNote downloaden via het downloadportal www.lumc.nl/thuisgebruik. U wordt gevraagd in te loggen op de beveiligde https site alvorens te kunnen downloaden. Wanneer de LUMC gebruikersnaam niet wordt geaccepteerd, plaats dan het voorvoegsel lumcnet\ vóór uw usernaam. Gebruik dit portal uitsluitend voor thuis op de PC, Mac of laptop en niet op werkplekken binnen het LUMC. 

 -  Studenten kunnen zich via het Universitaire netwerk registreren  met een e-mailadres en zelf te kiezen wachtwoord: https://access.clarivate.com/login?app=endnote

Meer informatie over referentiemanagement vindt u op https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/literatuur-zoeken/referentiebeheer#endnote-endnote-web

Via het menu rechts kunt u meer informatie vinden over Importeren, het Omzetten van een Reference Manager Database, Tijdschriftnotaties, een Library verzenden en een tabje in Word presenteren. 


4.
Hoe werkt het? 

Concise Manual Endnote
Quick Reference Card 

User manual
Extra Output Style


Overview of menus 

http://endnote.com/training > Get started >
Endnote Menus Reference Guide
Endnote X7 menus reference guide (12 pages)


Video instructions

Open http://endnote.com/training and select for example

Short EndNote X7 overview Thomson Reuters (Windows) 3.55 min

How to use EndNote in 7 minutes (Windows)

How to use EndNote in 6 minutes (Macintosh)

Direct export from the Web of Science

Importing PDFs

Cite While You Write -Adding citations to a Word document