Medewerkers

Op de afdelingen binnen het Willem-Alexander kinderziekenhuis kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

Artsen
De medische staf bestaat uit het afdelingshoofd, medisch specialisten (de supervisor), de arts-assistent (zaalarts). Co-assistenten en semi-artsen maken deel uit van het team tijdens hun opleiding tot arts.

De arts-assistent is in de avond en de nachtdienst aanwezig. Hij/zij kan altijd overleggen met een medisch specialist als dit nodig is.

Verpleegkundigen
Het verpleegkundig team bestaat uit teamleiders, expert verpleegkundigen, verpleegkundigen, en student verpleegkundigen. De afdelingen worden aangestuurd door een verpleegkundig hoofd.

De verpleegkundigen werken in drie diensten, een dag-, avond- en nachtdienst. Tussen de verschillende diensten vindt een overdracht van zorg plaats.

Medisch psychosociaal team
Dit team bestaat uit pedagogisch medewerkers, die kind en ouders begeleiden bij gebeurtenissen als gevolg van ziekte en behandeling. Kinderpsychologen begeleiden kinderen, die extra ondersteuning kunnen gebruiken en soms wordt een kinderpsychiater gevraagd om mee te denken. Maatschappelijk werk is er met name om ouders te begeleiden. De leerkrachten van de ziekenhuisschool verzorgen onderwijs voor kinderen die langdurig zijn opgenomen en verzorgen het contact met school.

 • Maatschappelijk werkers
 • Pedagogisch medewerkers
 • Psychologen
 • Psychiaters
 • Ziekenhuis school leerkrachten

Wetenschappelijk onderzoekers
In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken ook onderzoekers. Zij proberen door middel van wetenschappelijk onderzoek de zorg voor zieke kinderen te verbeteren en/of ziekten bij kinderen beter te begrijpen. Sommige van hen kunt u tegenkomen op de kliniek of polikliniek, anderen zijn voornamelijk in het laboratorium actief.

Ondersteunende medewerkers

 • Diëtisten
 • Dokters-/polikliniek-assistenten
 • Fysiotherapeuten
 • Geestelijk verzorgers
 • Stamcelcoördinatoren
 • Secretaresses
 • Voedingsassistenten
 • Huishoudelijk assistenten en/of interieur verzorgers