Maatschappelijk werk

Team ouderbegeleiding

Het team Ouderbegeleiding werkt op de afdelingen:

• Verloskunde

• Willem-Alexander Kinderziekenhuis

• Audiologisch Centrum


Het team Ouderbegeleiding is gespecialiseerd in de begeleiding van (a.s.) ouders. Zij zijn onderdeel van het Team Psychosociale Zorg, samen met de psychologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de Educatieve Voorziening. Daarnaast is er intensieve samenwerking met artsen, verloskundigen en verpleegkundigen van de diverse afdelingen.

Ons motto is: goede zorg voor ouders, is de beste zorg voor kinderen.


Info voor ouders

Als uw (ongeboren) kind ziek is en behandeld en/of opgenomen moet worden in het LUMC, kan dat voor u als ouder veel vragen en onzekerheid oproepen. Soortgelijke vragen en onzekerheden kunnen ook voorkomen tijdens de zwangerschap, als u of uw partner lichamelijke en/of psychosociale problemen heeft.

Problemen tijdens de zwangerschap of de ziekte van uw kind komen bijna altijd onverwacht. Het vraagt van u als ouder(s), dat u soms moeilijke keuzes moet maken, of uw persoonlijke of gezinsomstandigheden opnieuw moet organiseren.

Wanneer u, al dan niet met behulp van mensen uit uw directe omgeving, geen antwoord weet te vinden op deze vragen, dan kan u een beroep doen op één van de maatschappelijk werkers van het team Ouderbegeleiding.

Het team Ouderbegeleiding kan u helpen weer zicht en grip te krijgen op uw veranderde situatie. Daarbij werken we nauw samen met hulpverleners/instellingen buiten het LUMC. Als het nodig is, zorgen we dat u verwezen wordt naar de juiste instelling. Ook als uw kind hier niet meer is opgenomen kunnen we meedenken over goede hulp in de thuissituatie. Veel voorkomende vragen van ouders zijn:

• Hoe ga ik om met het feit dat mijn (ongeboren) kind lichamelijke problemen heeft?

• Hoe ga ik om met zwaarwegende keuzes die ik moet maken tijdens de zwangerschap en/of de opname/behandeling van mijn kind?

• Hoe ga ik om met de stress als gevolg van die problemen?

• Hoe betrek ik de andere gezinsleden bij de behandeling van mijn zieke kind?

• Hoe organiseer ik tijdens de ziekte en opname van mijn kind het leven in de thuissituatie zodanig dat eenieder er zo min mogelijk last van heeft?

• Waar kan ik terecht met praktische vragen over school, werk en inkomen?

Een hulpmiddel hierbij kan zijn: www.hetouderkompas.nl

Voor online groepscursussen voor ouders, kinderen, of broertjes/zusjes kunt u kijken op www.opkoersonline.nl

Meer informatie

• Informatie over Stichtingen, Fondsen en Vakantievoorzieningen

• Folder Werk en verlof

Info aan verwijzer  

De maatschappelijk werkers van het team Ouderbegeleiding zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders/verzorgers van zieke- en te vroeg geboren kinderen en van zwangeren met medische- en/of psychosociale problemen. De zorg voor een ziek en/of te vroeg geboren kind brengt veelal grote onzekerheid en vragen met zich mee. Vaak spelen angst over de toekomst, de gevolgen voor het gezin en maatschappelijk consequenties een belangrijke rol. Het doel van de hulpverlening is om ouders weer zicht en grip te laten krijgen op hun veranderde leven zodanig dat er een nieuw psychosociaal evenwicht ontstaat.  

Een greep uit het aanbod is:  

• psychosociale diagnostiek

• ouderbegeleiding

• counseling bij besluitvorming t.a.v. behandeling

• het voeren van regie over het functioneren van het gezin

• crisisinterventie

• ondersteuning bij transitie van jonge patiënten

• communicatie verbetering patiënt/behandelteam

• consultatie geven aan verwijzers

• verwijzing in - en extern.

Contact

Voor het maken van een afspraak of voor overleg, advies of het verwijzen van een patiënt (met goedkeuring van de ouder/verzorger) kunt u met ons contact opnemen.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 071 - 529 9145 of per e-mail ETOuder@lumc.nl