Maatschappelijk werk

Team ouderbegeleiding

De maatschappelijk werker zal met u samen nagaan welke vragen en problemen er spelen en naar oplossingen zoeken. De ziekte van een kind heeft een enorme impact op het hele gezin. Emotioneel, maar ook sociaal, financieel en maatschappelijk kunnen er gevolgen zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de manier waarop u uw aandacht en zorg voor uw zieke kind en de andere kinderen thuis kunt verdelen of hoe u afspraken kunt maken met uw werkgever. Uitgangspunt van de hulpverlening is, dat u zoveel mogelijk zelf het overzicht en de regie over de veranderde  omstandigheden kunt blijven behouden.

Ons motto is: goede zorg voor ouders, is de beste zorg voor kinderen.

In overleg met u wordt nagegaan wat wij voor u kunnen doen, of welke gespecialiseerde instellingen buiten het LUMC u het beste kunnen helpen, niet alleen tijdens de periode dat uw kind in het WAKZ opgenomen en onder behandeling is, maar zo nodig ook in de periode daarna. 

Een hulpmiddel hierbij kan zijn: www.hetouderkompas.nl

Voor online groepscursussen voor ouders, kinderen, of broertjes/zusjes kunt u kijken op www.opkoersonline.nl

U kunt ons bereiken via het e-mailadres: ETouder@lumc.nl of 071-5299145