Kinderneurologie

Kinderneurologie

Kinderneurologie is het subspecialisme dat zich bezighoudt met de zorg voor kinderen van 0-18 jaar, waarbij het vermoeden bestaat dat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of spieren niet goed werken.

Deze kinderen hebben bijvoorbeeld:

  • epilepsie
  • hoofdpijn
  • loopproblemen
  • een ontwikkelingsachterstand
  • spierzwakte
  • slikproblemen
  • aangeboren afwijkingen zoals een open ruggetje (spina bifida) of een waterhoofd (hydrocephalus)


Landelijk expertisecentrum

Het LUMC is een van de landelijke centra voor patiënten met een neuromusculaire aandoening (spierziekte). Een van de aandachtsgebieden hierbij is de Duchenne spierdystrofie. Er is een apart multidisciplinair spreekuur voor kinderen met een spierziekte. Hierin participeren naast de kinderneuroloog ook de kinderlongarts, kindercardioloog, revalidatiearts, orthopedisch chirurg, klinisch geneticus en kinderfysiotherapeut.


Het LUMC is ook het landelijk verwijscentrum voor foetale diagnostiek en therapie. De kinderneuroloog participeert samen met de arts perinatale diagnostiek, de obstetricus en de klinisch geneticus in de counseling van de ouders met een kindje met een hersenafwijking.


Ook voor kinderen met een spina bifida en neurofibromatose type 1 is er een multidisciplinair spreekuur.


Kinderneurologen

Mw. Dr. A. Altinbas

Dr. E.H. Niks

Mw. Dr. C.M.P.C.D. Peeters-Scholte

Verwijzen naar Kinderneurologie

Spreekuren worden gehouden op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt de polikliniek kinderneurologie bereiken door route 593 in het LUMC te volgen. Verwijzingen schriftelijk aanmelden bij de polikliniek Kinderneurologie, J3-R via zorg domein. Voor spoedoverleg kunt u bellen met het secretariaat poli kinderneurologie of met de algemene centrale en vragen naar de dienstdoende kinderneuroloog (zie contact Neurologie).