Kinder Longziekten

Een kinderarts met subspecialisatie Longziekten houdt zich bezig met klachten en ziektes die hun oorsprong vinden in de luchtwegen. Voorbeelden van zulke klachten zijn een hoorbare ademhaling, acute of chronische benauwdheid en/of hoesten. De klachten kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld astma, allergieën, longontstekingen, aanlegstoornis van de long, afweerstoornissen e.a.


Onderzoek longproblemen


Om er achter te komen wat er met uw kind aan de hand is, begint de Kinderlongarts elk bezoek met een vraaggesprek en wordt het lichaam onderzocht. Meestal wordt ook de lengte gemeten en het kind gewogen. Vervolgens kan aanvullend onderzoek worden gedaan in de vorm van bloedonderzoek, onderzoek van opgehoest slijm, een blaastest (longfunctietest, kan vanaf 5 jaar) of wordt er bijvoorbeeld een longfoto (thoraxfoto) aangevraagd. Longfunctieonderzoek. Soms wordt onder narcose gekeken met een dun flexibel slangetje (bronchoscoop) om te zien of er aanlegstoornissen of andere afwijkingen zijn van de longtakken of het longslijmvlies. Bronchoscopie.


Als het beeld niet duidelijk is kan u gevraagd worden met uw kind te komen op het moment dat het klachten heeft.

Indien u al medicijnen van de huisarts heeft gekregen, is het prettig als u deze meeneemt. 

Behandeling van longziekten

Vervolgens wordt samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit het voorschrijven van speciale astma medicijnen en adviezen bijvoorbeeld over allergie. De kinderlongverpleegkundige geeft uitleg over het inhaleren van medicijnen. Soms worden kinderen gedurende een langere tijd behandeld met een lage dosis antibiotica om alsmaar optredende infecties tegen te gaan, zodat de longen kunnen herstellen. Bij de behandeling hoort ook het volgen van het ziektebeloop en eventueel psychologische ondersteuning als er sprake is van een ernstige en / of chronische aandoening.