drs. J.M.M. van Klink

Introductie

Psycholoog - Promovendus


Personalia

Studie: Klinische en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam


Beschrijving onderzoek

Binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis loopt een onderzoeksprogramma voor foetale therapie (therapie voor nog ongeboren kinderen). Dit onderzoek levert een grote bijdrage aan het verlagen van de foetale sterfte in Nederland. Jaarlijks worden nu 30 kinderen gered met foetale bloedtransfusies. Elk jaar krijgen ongeveer 45 tweelingen met het tweelingtransfusiesyndroom een behandeling met laserchirurgie. De overige foetale behandelingen (inbrengen van slangetjes in de borstkas of in de blaas; laseren van tumoren; medicijnen voor hartritmestoornissen) redden jaarlijks het leven van circa 10 kinderen.  Is er sprake van een aandoening die in aanmerking komt voor een foetale therapie, dan staan de ouders van het ongeboren kind voor een zeer serieuze beslissing. Zij verdienen hierbij een zo goed en afgewogen mogelijk advies. Echter, de kennis over de ontwikkeling van foetaal behandelde kinderen op de lange termijn is nog schaars. Voor een goede beoordeling is het essentieel om de gezondheid en ontwikkeling van foetaal behandelde kinderen nauwkeurig te volgen en in kaart te brengen. Daarom doen de afdelingen Neonatologie en Verloskunde onderzoek naar de lange termijn uitkomst van foetale therapieën. Het geheel staat onder leiding van dr. Enrico Lopriore. Psycholoog en promovendus Jeanine van Klink onderzoekt, onder het acroniem FUTURE project, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de kinderen die een foetale behandeling hebben ondergaan.

Onderzoeksthema

Kind en ontwikkeling

Begeleiding

Prof. dr. F.J. Walther, Dr. E. Lopriore

 

 


Publicaties

  1. Lopriore E, van Klink JM, Oepkes D. Neonatal outcomes. Book: Twin-Twin Transfusion Syndrome, Section 5, in print.

  2. Perinatal outcome after selective feticide in monochorionic twin pregnancies. van den Bos E, van Klink JM, Middeldorp J, Klumper F, Oepkes D, Lopriore E. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jan 17.

  3. Cerebral injury and neurodevelopmental impairment after amnioreduction versus laser surgery in Twin-Twin Transfusion Syndrome: A systematic review and meta-analysis. van Klink JM, Koopman HM, van Zwet EW, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E. FDT. 2012 Aug 24.

  4. Intrauterine transfusion for parvovirus B19 infection: long-term neurodevelopmental outcome. De Jong EP, Lindenburg IT, van Klink JM, Oepkes D, van Kamp IL, Walther FJ, Lopriore E. Am J Obstet Gynecol. 2012 Mar;206(3):204.e1-5. Epub 2012 Jan 18.

  5. Long-term neurodevelopmental outcome after intrauterine transfusion for hemolytic disease of the fetus/newborn: the LOTUS study. Lindenburg IT, Smits-Wintjens VE, van Klink JM, Verduin E, van Kamp IL, Walther FJ, Schonewille H, Doxiadis II, Kanhai HH, van Lith JM, van Zwet EW, Oepkes D, Brand A, Lopriore E; LOTUS study group. Am J Obstet Gynecol. 2012 Feb;206(2):141.e1-8. Epub 2011 Sep 24.

  6. Long-term neurodevelopmental outcome after intrauterine transfusion for fetal anemia. van Klink JM, Koopman HM, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E. Early Hum Dev. 2011 Sep;87(9):589-93. Epub 2011 Aug 9. Review.

  7. Long-term neurodevelopmental outcome in monochorionic twins after fetal therapy. van Klink JM, Koopman HM, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E. Early Hum Dev. 2011 Sep;87(9):601-6. Epub 2011 Aug 9.

  8. Long-Term follow up after intra-Uterine transfusions; the LOTUS study. Verduin EP, Lindenburg IT, Smits-Wintjens VE, van Klink JM, Schonewille H, van Kamp IL, Oepkes D, Walther FJ, Kanhai HH, Doxiadis II, Lopriore E, Brand A. BMC Pregnancy Childbirth. 2010 Dec 1;10:77.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2824

Postzone J6-S
Postbus 9600
2300 RC Leiden