Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland

Via wetenschappelijk onderzoek in samenwerkingsverband met het LUMC en ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland, verbeteren we de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.