Ongevalchirurgie

Ongevalchirurgie in de traumacentrum ziekenhuizen

De traumacentrum ziekenhuizen zijn zogenaamde level 1 traumaziekenhuizen, dit wil zeggen ziekenhuizen met het hoogste niveau van traumazorg. De afdelingen heelkunde hebben veel ervaring met de opvang en behandeling van zowel patiënten met complexe fracturen (zoals bekkenbreuken, breuken van het kniegewricht, hielbotbreuken) als ook met letsels die vaker voorkomen (onder meer polsbreuk, enkelbreuk, gebroken heup, gescheurde achillespees). Ook worden verwondingen van de buik en borstkas behandeld (gescheurde milt of lever, klaplong). De behandelingen worden uitgevoerd met de modernste technieken. De afdelingen traumatologie van de traumacentrum ziekenhuizen zijn vooral gespecialiseerd in de behandeling van:

  • meervoudige letsels (multitrauma);
  • complexe intra-articulaire fracturen (breuken door het gewricht);
  • bekkenringletsels en acetabulum (heupkom) fracturen;
  • fracturen met een slechte of vertraagde genezingstendens.

Bij de behandeling van fracturen zijn vaak meerdere disciplines betrokken. Ook de afdelingen orthopedie, plastische/reconstructieve chirurgie, revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie dragen bij aan een optimaal herstel. Voor eventuele verdere verwijzing of consulten maakt de afdelingen gebruik van goede nationale en internationale contacten.

Hoe komt u bij ons terecht?

Het eerste contact met de afdeling is meestal onvoorzien en vereist in meer of mindere mate acute (spoedeisende) zorg via het Centrum Eerste Hulp.

In een aantal gevallen is het contact gepland, bijvoorbeeld bij een second opinion. In het geval van niet-acute zorg bent u vrij om te bepalen naar welk ziekenhuis u wilt. U kunt het beste naar een kliniek gaan met expertise in uw traumatologisch probleem. Zoals hierboven beschreven hebben de afdelingen veel ervaring op elk traumatologisch terrein, waarvan een aantal in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelding niet-acute zorg

Een afspraak met een traumachirurg op de polikliniek
Voor een planbaar (te voorzien) traumachirurgisch consult overlegt u met uw huisarts voor een verwijzing. Neemt u vervolgens contact op met de polikliniek van het traumacentrum ziekenhuis, polikliniek Heelkunde LUMC, polikliniek HMC of polikliniek HagaZiekenhuis.

Second opinion
De subafdelingen Traumatologie van het Traumacentrum West zijn een verwijscentrum voor collega traumachirurgen uit Nederland en de regio. Neemt u voor een second opinion contact op met de betreffende polikliniek.

Aanmelding acute zorg - spoedeisende hulp

Multitraumapatiënten
Multitraumapatiënten (met meervoudige, complexe letsels) worden door de ambulance- of traumahelikopterdienst aangemeld op het Centrum Eerste Hulp (CEH). Hier staat 24 uur per dag het Traumateam (traumachirurg, anesthesist, verpleegkundige) klaar en beoordelen en coördineren de benodigde zorg. Multitraumapatiënten worden altijd opgenomen.

Ongevalpatienten
Andere ongevalpatiënten worden door de huisarts, verpleeghuisarts of de ambulancedienst aangemeld bij het CEH. Op het CEH beoordeelt de traumachirurg de aard van het letsel. Afhankelijk van de ernst van het letsel wordt u opgenomen. Patiënten met botbreuken (fracturen) worden opgenomen op de verpleegafdeling heelkunde.

ZelfverwijzersBij patiënten die zich zelfstandig melden op het Centrum eerste Hulp (zelfverwijzers), wordt beoordeelt hoe urgent het letsel is. De chirurg bepaalt vervolgens de benodigde behandeling en of opname op de verpleegafdeling noodzakelijk is.