Organisatie

De organisatie van traumazorgnetwerk West bestrijkt de gehele regio en houdt zich bezig met zowel de samenwerking tussen de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, GHOR, etc) binnen de regio, als de producten (zoals symposia, protocollen, netwerkafspraken, etc) die uit de samenwerking voortkomen.

Het LUMC is voor het Traumacentrum West coördinator en penvoerder van het traumazorgnetwerk.

Jaarverslag 2017