Ketenpartners

Traumazorg is ketenzorg.  Samenwerking vindt plaats met de traumachirurgen in de regio, zorgorganisaties in de regio en landelijke partners.

Regio West bestaat uit 2 veiligheidsregio’s namelijk Haaglanden en Hollands Midden hierbinnen werken we samen met de volgende partners:

Ziekenhuizen locaties met SEH:

Ambulancediensten:             

Meldkamers:              


GHOR's: 

Veiligheidsregio's: