Mobiel Medisch Team

Traumahelikopter

De groep ernstig, meervoudig gewonde patiënten (multitraumapatiënten of polytraumapatiënten) is erbij gebaat wanneer zo snel mogelijk medisch specialistische zorg wordt verleend, aanvullend op de zorg door onder meer de ambulanceverpleegkundigen. Deze aanvullende medisch specialistisch hulp kan geleverd worden door een Mobiel Medisch Team (MMT). Alle MMT-inzetten in de traumaregio West worden primair verzorgd door de MMT's van Amsterdam en Rotterdam. Een MMT bestaat uit een medisch specialist (een anesthesioloog of chirurg/traumatoloog, eventueel in opleiding), één gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Het team is specifiek opgeleid voor het verlenen van préhospitale spoedeisende medische hulp en heeft ervaring in het werken onder moeilijke omstandigheden. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor dit werk. Het MMT is 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar als aanvulling op de ambulancezorg en overige hulpverleningsdiensten. Het MMT gaat per helikopter (bij daglicht) of MMT-voertuig (in het donker en bij slecht weer) zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval. De patiënt wordt in principe per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De arts kan eventueel meegaan in de ambulance. Het vervoeren van patiënten per traumahelikopter gebeurt alleen in bijzondere gevallen.

MMT_2

Met het MMT-voertuig kunnen geen patiënten vervoerd worden. De inzet van het MMT is niet bij elk ongeval noodzakelijk. Daarom zijn duidelijke regels (inzetcriteria) afgesproken voor het inzetten van een MMT. De richtlijnen voor inzet en triage van het MMT sluiten aan bij de Landelijke Protocollen Ambulancezorg versie 7 (LPA 7).  Er zijn primaire en secundaire inzetcriteria.
Primair: de centralist van de MKA zet een MMT in op basis van de melding (bijvoorbeeld "een val van grote hoogte" of "een botsing van twee voertuigen op de snelweg met meerdere gewonden").
Secundair: de centralist van de MKA zet een MMT in op basis van nadere medische en/of verpleegkundige informatie van een hulpverlener ter plaatse. Ook komt het voor dat een hulpverlener ter plaatse besluit dat een MMT geen meerwaarde heeft of niet meer nodig is. Op basis van zogenoemde cancelcriteria wordt het MMT dan teruggehaald.

De meerwaarde van een MMT is:MMT_4

  • de medische kennis over behandeling van en te verwachten problemen bij traumapatiënten;
  • de bevoegdheden van de MMT-arts voor specialistische medische handelingen;
  • de uitgebreide ervaring door het dagelijks werken met levensbedreigende situaties.

MMT's in Traumaregio West

De situatie rondom de MMT's is in Nederland snel aan het veranderen. Recent hebben 4 Traumacentra (Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen) van VWS opdracht gekregen om door 24/7 parate professionele (helikopter) MMT's te leveren, te voorzien in een landelijk dekkend MMT-netwerk. Omdat traumaregio West tussen Amsterdam en Rotterdam in ligt, en er vanuit beide steden een acceptabele aanvliegtijd of aanrijtijd is, is de noodzaak tot het onderhouden van een lokaal MMT vanuit Leiden en Den Haag voor de reguliere spoedeisende zorg niet langer aanwezig. Alle MMT-inzetten in de traumaregio worden primair verzorgd door de MMT's van Amsterdam en Rotterdam.

  

bereik-heli