Onderzoek

Om het wetenschappelijk deel van de traumatologie een permanent karakter te geven en de samenwerking met ziekenhuizen en overige ketenpartners te stimuleren en faciliteren, is begin 2009 het Project Evidence Based Traumatologie Traumazorgregio West gestart. Het onderzoek wordt vanuit het Traumacentrum gecoördineerd. Het doel van dit project is het opstarten van een wetenschappelijk traumatologisch onderzoeksnetwerk, in de Traumazorgregio West, waarmee de traumatologie in West-Nederland zowel op de nationale als de internationale kaart wordt gezet. Binnen het project zullen diverse onderzoeken met als gemeenschappelijke deler de ‘botregeneratie na trauma’ in drie onderzoeksgroepen worden samengebracht, namelijk epidemiologisch, klinisch, en fundamenteel/ translationeel onderzoek.

Naast het leveren van topklinische zorg, hecht Traumacentrum West veel waarde aan haar functie als kenniscentrum. Het uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek is eenbelangrijke taak van Traumacentrum West. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de traumazorg. Trauma Centrum West verricht wetenschappelijk onderzoek in binnen en buitenland en werkt nauw samen met de regionale ziekenhuizen en landelijke traumacentra. 

Het doen van onderzoek doen kost veel geld. Om ervoor te zorgen dat het opstarten van nieuw onderzoek en de samenwerking hierbij mogelijk blijft, worden  non-profit organisaties en academische instellingen vrijgesteld van indirecte kosten gemaakt bij onderzoek dat wordt verricht onder supervisie van Trauma Centrum West. Traumacentrum West Nederland zal haar fondsen in hoofdzaak niet gebruiken voor het betalen van indirecte kosten zodat de financiële middelen ten goede komen aan de wetenschap.