Multidisciplinaire traumabespreking

Multidisciplinaire traumabespreking in het LUMC

Iedere laatste donderdag van de maand, behalve in de zomerperiode en in december, wordt er aan de hand van een casus van een patiĆ«nt de procedure van de hulpverlening geĆ«valueerd. Deze bespreking is in de von Ronnenzaal K2, radiologie A in het LUMC van 17.00 tot 18.00 uur. Alle betrokken hulpverleners worden hiervoor uitgenodigd.

Geplande bijeenkomsten in 2019:

  • 11 april
  • 9 mei
  • 13 juni (vanaf 17.30 uur)
  • 12 september
  • 10 oktober
  • 14 november

Multidisciplinaire traumabespreking in het Medisch Centrum Haaglanden

Vindt elke dinsdagmiddag plaats.

Multidisciplinaire traumabespreking in het HagaZiekenhuis

Vindt elke dinsdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur plaats.