Kenniscentrum

Het Traumacentrum West dient ook een kenniscentrum (traumaregistratie, onderzoek, onderwijs) te zijn. Een kenniscentrum zijn betekent dat het traumacentrum: 

  • kenniscentrumkennis gerelateerd aan de opvang en behandeling van de traumapatiĆ«nt vergaart en verspreidt in de regio;
  • de traumaregistratie in de regioziekenhuizen opzet en faciliteert;
  • jaarlijks de regioziekenhuizen van totaaloverzichten en relevante registratietotalen voorziet;
  • jaarlijks verschillende bijeenkomsten organiseert voor het uitwisselen van kennis tussen ketenpartners;
  • het traumacentrum participeert in een aantal wetenschappelijke onderzoeken ten behoeve van het verkrijgen van nieuwe kennis.