Traumacentrum West

Disclaimer

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Traumacentrum West-website (hierna genoemd: TCW-website) en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van de TCW-website, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van het TCW logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het TCW. Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van het TCW en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het TCW.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van de TCW-website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiƫren, te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de TCW-website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software op de TCW-website of het gebruiken van (een deel van) de TCW-website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het TCW.

Rechten

Hoewel aan alle pagina's van de TCW-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het TCW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de TCW-website. Het TCW wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden

Links naar derden vallen buiten de invloed van het TCW, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Het TCW is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via  websites van derden  worden aangeboden.

Linken naar de TCW-website

Linken naar pagina's van de TCW-website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van het TCW daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van het TCW wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de TCW-website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage,
www.traumacentrumwest.nl.   Een link naar de TCW-website moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster (target="_blank"). Linken naar andere pagina's binnen de TCW-website is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd. 

Contact

Webmaster TCW-website:  via tcw@lumc.nl