Resultaat

Binnen het project wordt een zogenaamde studie coach ontwikkeld op basis van een al bestaand Les Registratie Systeem (LRS.NET) medischonderwijs.nl.
De studie coach vormt de centrale plaats voor docenten en studenten om de voortgang van de student te evalueren. Het systeem is beschikbaar via internet (webbrowser), waardoor het plaats en tijd onafhankelijk is. Het systeem kent de verschillende COO lessen alsmede de leerdoelen van elke les en de leerdoelen die door de student aan het einde van de opleiding moeten zijn behaald. Tevens kent het systeem alle studenten. Toegang tot de lessen wordt via dit systeem geregeld, waardoor er een automatische registratie van het gebruik van COO materiaal in de database plaats vindt. Hierbij hoeven de lessen zelf geen onderdeel van het systeem te zijn, maar kunnen op diverse plekken op internet ondergebracht zijn. De resultaten van de verschillende COO lessen worden apart teruggekoppeld naar de centrale database. Zo ontstaat in de tijd een registratie van welke lessen door welke studenten zijn gevolgd, maar belangrijker, welke leerdoelen door studenten zijn gevolgd (soms met de daarbij behorende resultaten). Vanuit de database kunnen zo automatisch lacunes in de te behalen leerdoelen van het gevolgde onderwijs worden opgevraagd, door zowel docenten als studenten. Deze lacunes kunnen als advies aan studenten worden voorgelegd met de daarbij behorende COO lessen.