Doelstelling

Binnen het project moet aan de student een eenvoudige en snelle toegang tot het medisch Computer Ondersteund Onderwijs (COO) materiaal geboden worden. Hierbij wordt de studie historie van de student in relatie tot de onderwijskundige leerdoelen automatisch in de tijd bewaakt. Behalve een longitudinale follow-up van een student over verschillende studiejaren, wordt het hierdoor ook voor de student mogelijk zijn eigen studieprestaties met betrekking tot de verschillende leerdoelen in te zien en individueel studieadvies te verkrijgen.