Downloads

Controlling Document (size: 0.3 MB, format: pdf, version: 20040831)

Eindrapportage (size: 0.5 MB, format pdf, version: 20070305)

Building Block Rich URL (verwijzing naar TU Delft)

Handleiding MedischOnderwijs.nl voor studenten (Engelstalig) (size: 1 MB, format: pdf, version 20061010) nieuwste versie op MedischOnderwijs.nl.

Handleiding MedischOnderwijs.nl voor administratoren (Engelstalig) (size: 1,7 MB, format: pdf, version 20061010) nieuwste versie op MedischOnderwijs.nl.

Flyer MedischOnderwijs.nl reclame materiaal (1 flyer beidze zijden op 1 A4, size: 2 MB, format: pdf, version: 20060823)

Flyer MedischOnderwijs.nl reclame materiaal (4x) ( 4 flyers op 1 A4, size: 6MB, format: pdf, version: 20060823)

Flyer MedicalEducation.nl Engelstalig reclame materiaal (size: 0.3 MB, format: pdf, version: 20060608)  

Docentinstructie voor het gebruik van lessen in MedischOnderwijs.nl vanuit Blackboard (size: 0.1 MB, format: pdf, version: 20061122)

In het document 'Mijn les is geklasseerd want' is vastgelegd hoe lessen eenduidig geklasseerd worden in LRS.Net. (size: 0.1 MB, format pdf, version: 20060627)

Het Plan Deelname aan MedischOnderwijs.nl is voor COO ontwikkelaars en beleidsmakers ter overweging alvorens MedischOnderwijs.nl in gebruik te nemen. (size: 0.1 MB, format: pdf, version: 20062311)